admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 20:53 #19814

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 195
 • Otrzymane podziękowania: 52

Nie mogę edytować poprzedniego postu, a nie dokładnie się wyraziłam. Jeżeli chodzi o działkę, którą się zajmujemy to nie neguję robienia wykazu zmian dotyczącego działki czy budynku.
Ale co do sąsiednich działek, jakie macie stanowisko odnośnie robienia wykazów przy mdcp? Jaki przepis prawa uzasadnia, że trzeba albo nie trzeba robić takiego wykazu? 
 
Sorki, nie skupiłem się na działkach sąsiednich, coś mi się zakodowało w głowie, że chodzi ogólnie o zmianę użytku przy mdcp , ale jutro się dowiem i dam znać, bo niestety jeżeli chodzi o działki sąsiednie sam do tej pory nie znalazłem uzasadnienia w tej sprawie. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 21:29 #19817

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 121
 • Otrzymane podziękowania: 77

Z pytania nr 8. Proszę wyjaśnić, czy geodeta ma obowiązek zmiany użytków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na działkach sąsiednich, ale zawierających się w obszarze objętym zgłoszeniem prac geodezyjnych.
Świetne pytanie, na które nie ma wprost żadnej odpowiedzi. Patrząc na sytuację w życiu, nie wyobrażam sobie tak kuriozalnej sytuacji, by być zmuszoną robić wykazy na działki sąsiednie. W takiej sytuacji nie ma się informacji np. o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji i można kogoś wpędzić w poważne problemy. 
Stanowisko GGK w tej sprawie: www.geoportal.gov.pl/documents/10179/102...LHf3-1zgsxzUSWyMNDA4
Ja myślałam pójść w kierunku odpowiedzi, że mdcp jest opracowaniem kartograficznym i jakby z samej definicji nie przewidziano tworzenia innej dodatkowej dokumentacji, poza tym co wskazał zleceniodawca. Można się pokusić by za pomocą legendy na mdcp zamieścić informację dotyczącą stanu działek sąsiednich w zakresie ich aktualnego zagospodarowania, a ewentualnie zamieścić taką informację w sprawozdaniu, że działki są inaczej wykorzystywane niż jest to ujawnione w egib, lecz nie sporządzano wzde. Taki sygnał może pomóc staroście wykorzystać art. 22 ust. 3 pgik.
Dla przykładu przy definicji inwentaryzacji jest określone, że jest to wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę. I tu bez dwóch zdań mamy katalog otwarty do sporządzania wzde.


 
W mojej opinii to wygląda tak. Nie ma żadnego żadnego przepisu, który by nakładał obowiązek aktualizacji użytków na działkach sąsiednich, więc geodeta nie musi ich aktualizować. 

§ 32. 1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.
2. Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego.

Można by te użytki zaktualizować, gdyby z jakiegoś powodu miały znaczenie dla zamierzenia budowlanego
Za tę wiadomość podziękował(a): jordekap

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 21:31 #19818

 • ksbb
 • ksbb Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 0
17.Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
Do czego jest przeznaczony dziennik budowy?
PB art.45ust.2
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów?
PB art.45 ust.8
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego (czyli zgodnie z art.17 PB inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót)
2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie?
PB art.45ust.3
Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy
Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
Standardy § 21 ust.3
Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Standardy § 23
§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy.
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ksbb.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 22:29 #19825

 • Tarmirr
 • Tarmirr Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 16

17.Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
Do czego jest przeznaczony dziennik budowy?
PB art.45ust.2
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów?
PB art.45 ust.8
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego (czyli zgodnie z art.17 PB inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót)
2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie?
PB art.45ust.3
Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy
Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
Standardy § 21 ust.3
Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Standardy § 23
§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy.
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.
 
Niestety to co napisałeś jest połowicznie dobrze. Złe artykuły prawne. 27.01.2023r. weszło w życie nowy przepis dotyczący elektronicznych dzienników budowy (EDB). 
Wszystkie odpowiedzi są w Rozdziale 5a Prawa Budowlanego.

Ps.
Uważajcie teraz na Prawo Budowlane, bo coś czuję, że częste pytania będą zadawane teraz :)
Za tę wiadomość podziękował(a): jordekap, Askell, ksbb, Lena95

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 08:43 #19830

 • Czarnawołga
 • Czarnawołga Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 9
UWAGA DO PYTANIA NR 12


Według mnie brak odpowiedzi na pytanie "Kiedy się ją zakłada i jakie powinna spełniać kryteria?"

A takie pytanie trafia się w testach GUGIK

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Czarnawołga.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 09:18 #19831

 • Czarnawołga
 • Czarnawołga Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 9

14. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Jakie elementy podziemnych linii kablowych powinny zostać przez geodetę uwzględnione przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się podziemne linie kablowe?

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
§4 Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej, z zastrzeżeniem §5 ust 1 i §6
§5.1 Dopuszcza się budowę linii kablowych podziemnych, przy czym głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza
§5.2 Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.
§5.3 W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę telekomunikacyjnych linii nadziemnych
§5.4 Na obszarach morskich dopuszcza się umieszczenie linii kablowej na lub w dnie morskim.
Tutaj można a pewnie nawet i trzeba dopisać cały §6


Dopisałbym jeszcze §7
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 09:25 #19832

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
17.       Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?

Prawo budowlane 
Art. 47a. 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania: 1) przebiegu robót budowlanych oraz 2) zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót. 2. Rejestrowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w formie wpisów. Art. 47b. 1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. 2. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Art. 47d. Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.

Art. 47e. 1. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są: 1) uczestnicy procesu budowlanego; 2) geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa; 3) upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 2. Pracownik organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy

 Standardy 
§ 21 ust.3

Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy.
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 10:09 #19833

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
18.    Jakie czynności powinien wykonać geodeta przy opracowaniu mapy do celów projektowych, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie domu jednorodzinnego w odległości 3,5 m od granicy działki ewidencyjnej? W jaki sposób (w którym miejscu, na jakim poziomie) należy dokonywać pomiarów odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej w przypadku, gdy te odległości są ściśle określone przepisem prawa (projektem)? Jak należy oznaczać na mapie do celów projektowych obiekty niebędące treścią mapy zasadniczej? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób?Standardy § 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie: 1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub 2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru. 2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy. 3. Mapę do celów projektowych podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej opatruje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. § 32 3. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy.2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 10:25 #19834

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
20.       Co to jest przyłącze kanalizacyjne? W jakich sytuacjach geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu nie jest wykonywana w wykopie? Czy przepis prawa dopuszcza takie sytuacje? Proszę wyjaśnić w jakim przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami może być autorem takiej informacji?
 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; Prawo budowlane Art. 43. 3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii; 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 10:26 #19835

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
21       Proszę wyjaśnić w jaki sposób prezentuje się obiekt "weranda lub ganek" w skali 1:2000 na mapie zasadniczej? Kiedy w trakcie pomiarów sytuacyjnych dokonujemy generalizacji i jakie są zasady dokonywania generalizacji szczegółów terenowych podczas pomiarów sytuacyjnych? Proszę wyjaśnić, czy na poniżej zamieszczonym fragmencie mapy porównania z terenem geodeta prawidłowo oznaczył ganek, zakładając, że obiekt ten nie występował na mapie zasadniczej udostępnionej z zasobu?
Nie pokazujemy werandy lub ganku w skali 1:2000 na mapie zasadniczej
 Załącznik nr 1
2. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się więcej niż jeden rodzaj geometrii, należy zastosować geometrię odpowiadającą charakterowi obiektu w terenie. 3. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze niż 0,75 m lub równe 0,75 m. W przypadku większych obiektów stosuje się reprezentację za pomocą poligonu. Standardy § 18. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza: 1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m; 2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m; 3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50 m. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy punkty szczegółów terenowych określają jednocześnie przebieg granicy działki ewidencyjnej. 3. Przy określaniu zasięgu konturów klasyfikacyjnych kontury o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha włącza się do konturu przyległego
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Lena95.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 15:53 #19842

 • bakubaku
 • bakubaku Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Z tego co wiem, nie trzeba pisać artykułu, czy § na egzaminie wystarczy skrót, standardy techniczne, prawo budowlana itp, chyba ze się mylę ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 16:00 #19843

 • ugeodeta1993
 • ugeodeta1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 11
Bo pytanie z testów odnosi się do starego rozporządzenia, które zawiera zapis:
1. Osnowę realizacyjną zakłada się, gdy:
1) bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej nie można dokonać tyczenia;
2) dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska do potrzeb inwestycji;
3) istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa podczas realizacji inwestycji może zostać zniszczona.

Może można przyjąć tą wiedzę za "dobrą praktykę" ale czy nie powinniśmy odpowiadać zgodnie z przepisami? 
Niestety częsta zmiana podstaw prawnych skutkuje takimi babolami. 
Za tę wiadomość podziękował(a): bakubaku

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 16:30 #19846

 • DorotaP
 • DorotaP Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 5
25. Proszę opisać obowiązujące zasady postępowania, w tym określania rzędnych, przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych po wybudowaniu nowej sieci uzbrojenia terenu oraz sposób postępowania w wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami pomiaru inwentaryzacyjnego a ustaleniami projektu. Art. 43. Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają: 1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26. 1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora. 2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia 3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Prawo budowlane § 3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18. 2. Wybór stosowanych metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych. § 19. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety. 2. W przypadku naziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są: 1) przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych; 2) elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu. 3. W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru: 1) dna studzienek i komór kanalizacyjnych; 2) dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych; 3) osie pozostałych przewodów rurowych niewymienionych w pkt 1 i 2, a także górne powierzchnie rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów; 4) górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli; 5) górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne;6) załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górnych powierzchni rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów. 4. Pikietami mogą być punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę, w tym charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu.5. Przedmiotem pomiaru wysokościowego, na wniosek uczestników procesu budowlanego, mogą być także inne niż wymienione w ust. 1–3 szczegóły terenowe.§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:1) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;3) 0,1 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie.§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.Standardy 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 16:43 #19847

 • Bobasek3
 • Bobasek3 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 34
 • Otrzymane podziękowania: 9
witam
Czytam odpowiedzi na pytania opisowe i stwierdzam że są ok. Jest tylko jedno ale- czy ktoś mierzył czas pisania takiej odpowiedzi plus doliczyć czas na odnalezienie?? Ze swojego doświadczenia wiem że czas leci bardzo szybko i bardzo długie wywody są nie na temat co powoduje odejmowanie punktów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/02 16:47 #19848

 • DorotaP
 • DorotaP Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 5
24. Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia? Kto je tworzy? Proszę krótko scharakteryzować te dokumenty. Jak mogą być wykorzystane te dokumenty w opracowaniach geodezyjnych?
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Art. 9. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. 3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Art. 14. 1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. 4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 6. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. 7. Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. 8. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Art. 50. 1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio. Art. 51. 1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda. 3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.  Decyzja o warunkach zabudowy.
Art. 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. 3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzenno sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków wymienionych w art. 5 Ustawy o Planowaniu Przestrzennym.Art. 60. Art. 50. W przypadku sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy powierza się to osobie o której mowa w art. 5 albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Planowanie Przestrzenne art. 4, 5, 9, 14, 50, 59, 60
§ 30. 2. Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
3) opracowania planistyczne;Standardy
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez DorotaP.
Czas generowania strony: 0.075 s.