admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to jest budynek gospodarczy? Kiedy wymagane jest zgłoszenie? Warunki odległości od granicy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej budynku (ściana bez okien i drzwi w odległości mniejszej niż 1.5m)?
 2. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? Co jest przedmiotem pomiaru wysokościowego? Jakie są wymagane dokładności takiego pomiaru?
 3. Geodeta dokonuje inwentaryzacji powykonawczej. Czy suterena i piwnica będzie wykazana na mapie zasadniczej? W jakich układach (poziomym i pionowym) wykonany będzie pomiar?
 4. Geodeta ma wykonać mapę do celów projektowych, a zamierzeniem budowalnym jest posadowienie budynku w odległości 3.2 m od granicy działki. Co powinien zrobić? Kto i jak podpisuje mapę do celów projektowych? W jaki sposób dokonuje się pomiaru odległości między budynkami/obiektami budowlanymi?
 5. GESUT - rozwiń skrót i podaj definicję? Jakie są rodzaje sieci kanalizacyjnej? Jak tworzy się opisy sieci na mapie zasadniczej? Jakie są oznaczenia sieci uzbrojenia terenu?
 6. Inwestor planuje wybudować budynek jednorodzinny na działce o szerokości 15m. Jakie odległości od granic należy zachować dla budynków? Czy inwestor może się zbliżyć do granicy na 1.5m? Opisz ustalenie przebiegu granic przy wykonywaniu MDCP?
 7. Jakie prawa mają osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii? Obowiązki właściciela na gruncie? Co grozi właścicielowi nieruchomości za niewpuszczenie geodety na grunt? Czy może tak zrobić? Kiedy geodeta nie może wejść na grunt?
 8. Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak jest dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej? W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię ?
 9. Proszę opisać obowiązki inwestora związane z budową przyłącza wodociągowego. Jakie prace geodezyjne powinien wykonać geodeta w związku z budową tego przyłącza.
 10. Sieć telekomunikacyjna podziemna. Podaj warunki położenia sieci telekomunikacyjnych podziemnych? Czy jest możliwość zbliżenia pionowego z siecią gazową na odległość 0.25m? Czy geodeta musiał zgłosić pracę do organu wykonując tyczenie tej sieci? Jak potwierdza wykonanie tyczenia?
 11. Treść klauzuli urzędowej. Czy mapa zasadnicza w obecnym stanie prawnym może być prowadzona w innej formie niż w postaci bazy danych?
 12. W oparciu o co wykonuje się pomiar przy mapie do celów projektowych? W jakich układach wykonuje się pomiar? Jakie warunki powinna spełniać wysokościowa osnowa pomiarowa? Wymień metody/techniki założenia osnowy pomiarowej wysokościowej? Wymień warunki zakładania osnowy metodą kinematyczną GNSS?
Log in to comment