admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


 1. Był rysunek. Dwie sąsiednie działki należą do jednego właściciela: pierwsza o nr 35 i powierzchni 1.2 ha, użytki Br, R i Ps zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym w rogu działki; druga o nr 36 i powierzchni 0.75 ha, użytki R, Ps oraz Wp. Tereny rolne, Brak MPZP. Budynek na działce 35 wybudowany na podstawie WZ na budynek w zabudowie zagrodowej. Był narysowany projekt  podziału działki 35 na 35/1 o powierzchni 0.25 ha z budynkiem i 35/2 o powierzchni 0.95 ha. Czy jest możliwy taki podział? Jeśli tak to jakie dokumenty sporządza geodeta i do jakich organów je składa? Co robi właściciel? Czy możliwa jest sprzedaż działek 35/2 i 36 osobie fizycznej, która nie jest rolnikiem?
 2. Geodeta ma przeprowadzić podział rolny działek. Działki mają powierzchnie 0.3200 ha i 1.2000 ha. Jedna granica nie jest ustalona. Współwłaściciel jednej z działek sąsiednich nie zjawił się na gruncie - nie można ustalić stanu ostatniego spokojnego posiadania. Co zrobi geodeta? Jakie elementy zawiera dokument sporządzony przy tym podziale i co można zastosować?
 3. Opisz aktualizację danych w KW i w EGiB. Na jakiej podstawie można sprostować błędne oznaczenie w KW?
 4. Podział rolny - kiedy jest możliwy, jakie podstawy prawne i przykłady? Czy to jest możliwe podział kilku działek jednocześnie? Czy taki podział można objąć jednym zgłoszeniem prac i wykonać jedną mapę podziałową?
 5. Prokurator złożył wniosek do gminy o przeprowadzenie rozgraniczenia z urzędu. Czy mógł to zrobić i dlaczego? Kiedy rozgraniczenie przeprowadzane jest z urzędu? Co zawiera szkic graniczny? Czy w jednym postępowaniu rozgraniczeniowym może zostać sporządzony protokół graniczny i ugoda?
 6. Przez obręb na którym prowadzona jest modernizacja płynie rzeka. Proszę określić jak powinno się przedstawić w operacie opisowo kartograficznym granice tej rzeki?
 7. Rozgraniczenie nieruchomości. Czy podczas jednego postepowania rozgraniczeniowego można sporządzić akt ugody i protokół graniczny?
 8. Właściciel chciał sprzedać działkę, ale się nie da, bo cześć jego budynku leży na działce sąsiada. Dane dotyczące granic pochodzą z założenia ewidencji, a budynek z inwentaryzacji. Co zrobić żeby budynek miał tylko identyfikator działki właściciela.
 9. Właściciel nieruchomości zgłosił się do geodety w celu wznowienia znaków granicznych. Twierdzi, że działka była kiedyś rozgraniczana? Co robi geodeta? Jakie czynności geodety odzwierciedla protokół wznowienia? Co robi geodeta jeśli odnajdzie znaki graniczne w terenie? Czy musi w takiej sytuacji sporządzić protokół?
 10. Właściciel zgłosił się do geodety o podział geodezyjny swojej nieruchomości która składa się z 3 działek ewidencyjnych. Co zrobi geodeta, jaki tryb można zastosować? Czy może być jedno zgłoszenie pracy geodezyjnej?
 11. Właściciel złożył do starosty wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji z urzędu. Czy możliwe jest przeprowadzenie takiej klasyfikacji? Uzasadnij odpowiedź. Co to jest gleboznawcze klasyfikacja gruntów? Jaka jest minimalna powierzchnia konturów klasyfikacyjnych?
 12. Wójt zleca rozgraniczenie. Geodeta odnajduje znaki i osnowę, ale strony nakłaniają geodetę do spisania aktu ugody. Co robi geodeta? Kiedy dochodzi do spisania aktu ugody i co ten dokument zawiera?
 13. Wymień wszystkie znane przypadki zakończenia postępowania rozgraniczeniowego decyzją administracyjną?
 14. Zasiedzenie - jakie przepisy to regulują? Na działce rolnej o pow. 0.0900ha ogrodzenie biegnie inaczej niż granice działki ewidencyjnej. Co robi geodeta, jaką mapę sporządza i według jakich przepisów. Według jakich przepisów można wydzielić taką działkę? Co zawiera mapa do celów prawnych?

Log in to comment