admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 Kategorie

Instrukcje i wytyczne techniczne

Archiwalne instrukcje i wytyczne techniczne z zakresu geodezji i kartografii.

Instrukcje te zostały wprowadzone jako obowiązujące standardy techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Uchylone zostały 8 czerwca 2012 r. w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Stanowiska GUGiK i innych organów

Stanowiska Głównego Geodety Kraju

Zawarte tutaj dokumenty nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, zawierają jedynie stanowiska w danej sprawie.

Testowe i opisowe pytania egzaminacyjne

W kategorii tej znajdują się archiwalne pytania testowe i opisowe występujące w części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów - zbiór wzorów dokumentów, map ...

Pliki użytkowników

Pliki użytkowników - pliki przesłane przez uzytkowników serwisu, nie pasujące do żadnej z pozostałych kategorii.

 

Uwaga: Aby dodawać pliki musisz być zalogowany.

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego

Wyszukiwarka plików