admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
22
egzaminów w bazie
Zakres 5
70
wszystkich pytań opisowych
Zakres 5
24
opracowanych pytań opisowych
Zakres 5


Zakres 5

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. projektowanie, zakładanie i pomiar szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych lub dowiązanych do nich osnów realizacyjnych w obiekcie scaleniowym – minimum 1 praca geodezyjna;
  2. rozgraniczanie, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych lub ustalanie granic działek ewidencyjnych – minimum 2 prace geodezyjne;
  3. prace lub opracowania geodezyjne związane ze scalaniem lub wymianą gruntów rolnych lub leśnych, w szczególności wykonywanie szacunku porównawczego gruntów, projektowanie rozmieszczenia działek, sporządzanie dokumentacji realizowanych prac – minimum 2 obiekty objęte postępowaniem scaleniowym lub 1 obiekt objęty postępowaniem scaleniowym i 1 obiekt objęty postępowaniem wymiennym;
  4. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i utrwaleniem projektu scalenia w terenie – minimum 1 obiekt.
Log in to comment