BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

osnowa geodezyjna wyrównanie numeracja porządkowa odwołanie BDOT służebność osobista linia pomiarowa własność odszkodowanie przyjęcie granic osnowa realizacyjna tyczenie linia brzegu sieć uzbrojenia terenu pomiar GPS ustalenie granic ewidencja gruntów i budynków służebność mapa do celów projektowych suwnica SIT osnowa pomiarowa plan miejscowy uwłaszczenie osnowa budowlano-montażowa ANR komin dokładność zażalenie wznowienie służebność przesyłu sieć modularna dziennik budowy klasyfikacja gruntów służebność gruntowa ochrona znaków punkt graniczny projekt budowlany inwentaryzacja działka pomiar wysokościowy droga publiczna obręb ewidencyjny mapa zasadnicza geodezyjne opracowanie projektu pomiar przemieszczeń i odkształceń akt własności ziemi opłata adiacencka wywiad terenowy księga wieczysta lokal teren zamknięty spór graniczny wywłaszczenie układ wysokościowy droga konieczna niwelacja pomiar sytuacyjno-wysokościowy posiadanie trwały zarząd szkic polowy prawo rzeczowe postanowienie tolerancja most nieruchomość jednostka ewidencyjna szkic tyczenia wezwanie budowa drogi grupy rejestrowe mapa co celów prawnych opłata planistyczna posiadacz samoistny szkic dokumentacyjny zasób nieruchomości ciąg niwelacyjny połączenie i podział użytki gruntowe protokół znak graniczny mapa ewidencyjna zasiedzenie stabilizacja zawiadomienie szkic graniczny komunalizacja wykaz synchronizacyjny akt ugody prawa związane geodezyjna obsługa inwestycji prawo wodne rozgraniczenie pozwolenie na budowę układ współrzędnych posiadacz zależny ugoda graniczna strona generalizacja użytkowanie wieczyste scalenie i podział podział nieruchomości hipoteka decyzja administracyjna
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się