admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

strona zażalenie most prawa związane posiadacz zależny opłata planistyczna droga publiczna hipoteka odwołanie szkic dokumentacyjny ochrona znaków pomiar sytuacyjno-wysokościowy pozwolenie na budowę układ współrzędnych stabilizacja użytkowanie wieczyste dokładność własność odszkodowanie opłata adiacencka SIT ewidencja gruntów i budynków zawiadomienie układ wysokościowy budowa drogi scalenie i podział ANR trwały zarząd inwentaryzacja posiadanie pomiar przemieszczeń i odkształceń szkic graniczny obręb ewidencyjny mapa co celów prawnych podział nieruchomości wyrównanie projekt budowlany klasyfikacja gruntów pomiar wysokościowy mapa zasadnicza plan miejscowy posiadacz samoistny punkt graniczny protokół prawo wodne jednostka ewidencyjna dziennik budowy uwłaszczenie pomiar GPS akt ugody postanowienie szkic tyczenia droga konieczna służebność osobista ustalenie granic mapa do celów projektowych decyzja administracyjna połączenie i podział teren zamknięty wywłaszczenie przyjęcie granic BDOT osnowa realizacyjna mapa ewidencyjna ugoda graniczna wywiad terenowy sieć modularna komunalizacja osnowa pomiarowa wznowienie suwnica akt własności ziemi komin linia pomiarowa wezwanie służebność przesyłu służebność gruntowa rozgraniczenie spór graniczny nieruchomość użytki gruntowe ciąg niwelacyjny szkic polowy służebność osnowa geodezyjna niwelacja prawo rzeczowe sieć uzbrojenia terenu osnowa budowlano-montażowa geodezyjne opracowanie projektu grupy rejestrowe linia brzegu znak graniczny księga wieczysta lokal generalizacja tolerancja numeracja porządkowa zasób nieruchomości zasiedzenie działka tyczenie wykaz synchronizacyjny geodezyjna obsługa inwestycji
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się