BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

numeracja porządkowa znak graniczny odszkodowanie osnowa budowlano-montażowa sieć modularna rozgraniczenie ochrona znaków układ wysokościowy komin użytkowanie wieczyste protokół własność wywłaszczenie użytki gruntowe prawa związane wykaz synchronizacyjny zażalenie geodezyjne opracowanie projektu mapa do celów projektowych szkic polowy linia brzegu jednostka ewidencyjna klasyfikacja gruntów wyrównanie mapa ewidencyjna odwołanie podział nieruchomości połączenie i podział hipoteka wznowienie księga wieczysta posiadacz zależny strona dziennik budowy postanowienie punkt graniczny scalenie i podział pozwolenie na budowę plan miejscowy zasiedzenie szkic graniczny linia pomiarowa teren zamknięty przyjęcie granic mapa co celów prawnych mapa zasadnicza tyczenie pomiar GPS pomiar sytuacyjno-wysokościowy suwnica zasób nieruchomości projekt budowlany ciąg niwelacyjny służebność gruntowa most ugoda graniczna szkic tyczenia ustalenie granic sieć uzbrojenia terenu BDOT wywiad terenowy układ współrzędnych obręb ewidencyjny służebność osnowa geodezyjna szkic dokumentacyjny działka dokładność prawo rzeczowe służebność przesyłu lokal opłata adiacencka droga publiczna akt własności ziemi trwały zarząd spór graniczny pomiar wysokościowy opłata planistyczna SIT pomiar przemieszczeń i odkształceń wezwanie zawiadomienie prawo wodne służebność osobista ewidencja gruntów i budynków tolerancja stabilizacja generalizacja nieruchomość osnowa pomiarowa uwłaszczenie budowa drogi inwentaryzacja decyzja administracyjna posiadanie osnowa realizacyjna droga konieczna geodezyjna obsługa inwestycji niwelacja grupy rejestrowe ANR posiadacz samoistny akt ugody komunalizacja
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się