BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

opłata planistyczna dziennik budowy klasyfikacja gruntów obręb ewidencyjny osnowa realizacyjna posiadacz samoistny osnowa budowlano-montażowa inwentaryzacja mapa do celów projektowych szkic polowy wezwanie posiadacz zależny projekt budowlany prawo wodne budowa drogi geodezyjne opracowanie projektu podział nieruchomości strona linia brzegu plan miejscowy pomiar sytuacyjno-wysokościowy nieruchomość ANR osnowa pomiarowa uwłaszczenie ciąg niwelacyjny BDOT rozgraniczenie komunalizacja ochrona znaków prawa związane pomiar wysokościowy komin znak graniczny służebność przesyłu wyrównanie układ współrzędnych sieć uzbrojenia terenu odwołanie protokół prawo rzeczowe księga wieczysta numeracja porządkowa most punkt graniczny linia pomiarowa wykaz synchronizacyjny zawiadomienie spór graniczny przyjęcie granic połączenie i podział niwelacja mapa zasadnicza służebność gruntowa zażalenie zasiedzenie dokładność droga konieczna droga publiczna akt ugody grupy rejestrowe SIT wznowienie osnowa geodezyjna wywłaszczenie generalizacja służebność osobista lokal służebność szkic dokumentacyjny zasób nieruchomości sieć modularna trwały zarząd tyczenie działka opłata adiacencka pozwolenie na budowę ustalenie granic postanowienie odszkodowanie suwnica układ wysokościowy geodezyjna obsługa inwestycji użytkowanie wieczyste teren zamknięty scalenie i podział mapa ewidencyjna posiadanie pomiar GPS decyzja administracyjna stabilizacja wywiad terenowy użytki gruntowe pomiar przemieszczeń i odkształceń szkic tyczenia ugoda graniczna szkic graniczny tolerancja hipoteka ewidencja gruntów i budynków akt własności ziemi własność jednostka ewidencyjna mapa co celów prawnych
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się