Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

służebność osobista prawo wodne pomiar przemieszczeń i odkształceń szkic graniczny wezwanie most zasób nieruchomości ustalenie granic własność droga publiczna pomiar wysokościowy służebność gruntowa mapa do celów projektowych tolerancja stabilizacja wznowienie mapa zasadnicza szkic tyczenia nieruchomość wywiad terenowy lokal sieć uzbrojenia terenu linia pomiarowa plan miejscowy opłata planistyczna geodezyjne opracowanie projektu szkic polowy komunalizacja sieć modularna tyczenie ciąg niwelacyjny uwłaszczenie osnowa pomiarowa ewidencja gruntów i budynków projekt budowlany pozwolenie na budowę decyzja administracyjna protokół ochrona znaków osnowa budowlano-montażowa układ wysokościowy posiadanie SIT posiadacz samoistny ugoda graniczna działka podział nieruchomości linia brzegu prawa związane punkt graniczny dokładność służebność przesyłu scalenie i podział układ współrzędnych zasiedzenie wyrównanie księga wieczysta obręb ewidencyjny postanowienie ANR znak graniczny służebność grupy rejestrowe zażalenie teren zamknięty osnowa realizacyjna strona BDOT akt ugody spór graniczny odszkodowanie niwelacja numeracja porządkowa użytkowanie wieczyste przyjęcie granic budowa drogi inwentaryzacja suwnica generalizacja jednostka ewidencyjna połączenie i podział klasyfikacja gruntów odwołanie rozgraniczenie osnowa geodezyjna wykaz synchronizacyjny użytki gruntowe dziennik budowy wywłaszczenie szkic dokumentacyjny hipoteka akt własności ziemi mapa co celów prawnych komin posiadacz zależny mapa ewidencyjna pomiar sytuacyjno-wysokościowy zawiadomienie droga konieczna pomiar GPS geodezyjna obsługa inwestycji prawo rzeczowe trwały zarząd opłata adiacencka
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się