BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

zasób nieruchomości SIT tyczenie klasyfikacja gruntów wywłaszczenie komunalizacja służebność teren zamknięty sieć uzbrojenia terenu grupy rejestrowe wywiad terenowy pomiar GPS pomiar wysokościowy pomiar przemieszczeń i odkształceń użytkowanie wieczyste szkic graniczny ANR opłata planistyczna akt ugody dziennik budowy mapa co celów prawnych prawo rzeczowe znak graniczny obręb ewidencyjny niwelacja generalizacja droga publiczna droga konieczna BDOT służebność przesyłu księga wieczysta komin suwnica szkic tyczenia osnowa realizacyjna służebność gruntowa inwentaryzacja zasiedzenie most odwołanie linia pomiarowa pozwolenie na budowę prawa związane osnowa budowlano-montażowa scalenie i podział ustalenie granic ochrona znaków uwłaszczenie geodezyjna obsługa inwestycji pomiar sytuacyjno-wysokościowy mapa do celów projektowych dokładność posiadanie zawiadomienie geodezyjne opracowanie projektu opłata adiacencka szkic dokumentacyjny przyjęcie granic mapa zasadnicza zażalenie mapa ewidencyjna służebność osobista wyrównanie spór graniczny użytki gruntowe sieć modularna wznowienie lokal jednostka ewidencyjna odszkodowanie szkic polowy postanowienie działka posiadacz zależny osnowa pomiarowa akt własności ziemi ugoda graniczna tolerancja nieruchomość układ współrzędnych stabilizacja układ wysokościowy ciąg niwelacyjny posiadacz samoistny numeracja porządkowa plan miejscowy wykaz synchronizacyjny hipoteka punkt graniczny własność prawo wodne protokół ewidencja gruntów i budynków strona połączenie i podział wezwanie trwały zarząd rozgraniczenie linia brzegu osnowa geodezyjna projekt budowlany budowa drogi decyzja administracyjna podział nieruchomości
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się