BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

służebność gruntowa inwentaryzacja służebność układ współrzędnych generalizacja zawiadomienie protokół mapa zasadnicza projekt budowlany układ wysokościowy wykaz synchronizacyjny tolerancja ochrona znaków obręb ewidencyjny osnowa realizacyjna prawo rzeczowe sieć uzbrojenia terenu punkt graniczny uwłaszczenie droga konieczna postanowienie pozwolenie na budowę plan miejscowy trwały zarząd komunalizacja ustalenie granic jednostka ewidencyjna wezwanie most SIT linia pomiarowa zażalenie ANR własność szkic tyczenia przyjęcie granic posiadanie ciąg niwelacyjny prawa związane wznowienie prawo wodne geodezyjne opracowanie projektu akt ugody ugoda graniczna mapa co celów prawnych spór graniczny opłata adiacencka dokładność zasób nieruchomości scalenie i podział mapa do celów projektowych szkic graniczny decyzja administracyjna odwołanie lokal osnowa geodezyjna pomiar wysokościowy ewidencja gruntów i budynków opłata planistyczna hipoteka tyczenie odszkodowanie użytkowanie wieczyste pomiar przemieszczeń i odkształceń niwelacja komin osnowa budowlano-montażowa pomiar GPS klasyfikacja gruntów sieć modularna akt własności ziemi posiadacz samoistny wyrównanie suwnica służebność przesyłu użytki gruntowe budowa drogi połączenie i podział pomiar sytuacyjno-wysokościowy linia brzegu stabilizacja nieruchomość geodezyjna obsługa inwestycji numeracja porządkowa posiadacz zależny mapa ewidencyjna rozgraniczenie znak graniczny dziennik budowy osnowa pomiarowa szkic polowy teren zamknięty podział nieruchomości szkic dokumentacyjny droga publiczna księga wieczysta działka grupy rejestrowe wywiad terenowy strona zasiedzenie służebność osobista BDOT wywłaszczenie
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się