admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

ochrona znaków mapa co celów prawnych prawo rzeczowe połączenie i podział wywiad terenowy spór graniczny uwłaszczenie osnowa budowlano-montażowa opłata planistyczna służebność przesyłu decyzja administracyjna służebność osobista teren zamknięty układ wysokościowy trwały zarząd mapa do celów projektowych mapa ewidencyjna sieć modularna dziennik budowy sieć uzbrojenia terenu pomiar przemieszczeń i odkształceń wywłaszczenie pomiar wysokościowy odszkodowanie akt ugody tolerancja ewidencja gruntów i budynków pomiar GPS zasiedzenie numeracja porządkowa grupy rejestrowe posiadanie osnowa realizacyjna znak graniczny ustalenie granic pomiar sytuacyjno-wysokościowy pozwolenie na budowę postanowienie szkic polowy komunalizacja ANR punkt graniczny przyjęcie granic prawa związane hipoteka osnowa pomiarowa zawiadomienie geodezyjne opracowanie projektu klasyfikacja gruntów mapa zasadnicza układ współrzędnych użytki gruntowe akt własności ziemi szkic tyczenia zasób nieruchomości inwentaryzacja budowa drogi ciąg niwelacyjny strona BDOT posiadacz zależny odwołanie droga konieczna użytkowanie wieczyste obręb ewidencyjny protokół wznowienie wezwanie posiadacz samoistny scalenie i podział nieruchomość niwelacja służebność własność generalizacja droga publiczna suwnica tyczenie zażalenie most SIT wykaz synchronizacyjny prawo wodne szkic graniczny stabilizacja służebność gruntowa osnowa geodezyjna linia pomiarowa szkic dokumentacyjny geodezyjna obsługa inwestycji dokładność lokal jednostka ewidencyjna komin rozgraniczenie projekt budowlany opłata adiacencka plan miejscowy ugoda graniczna podział nieruchomości linia brzegu księga wieczysta działka wyrównanie
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się