Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

zasiedzenie sieć uzbrojenia terenu stabilizacja decyzja administracyjna służebność gruntowa prawa związane SIT komunalizacja spór graniczny BDOT numeracja porządkowa ewidencja gruntów i budynków most użytkowanie wieczyste obręb ewidencyjny zażalenie osnowa realizacyjna własność wezwanie ciąg niwelacyjny szkic graniczny klasyfikacja gruntów projekt budowlany wywłaszczenie uwłaszczenie służebność przesyłu znak graniczny księga wieczysta linia pomiarowa służebność geodezyjne opracowanie projektu postanowienie akt ugody mapa co celów prawnych mapa zasadnicza pomiar przemieszczeń i odkształceń odszkodowanie wznowienie ustalenie granic suwnica rozgraniczenie lokal generalizacja jednostka ewidencyjna komin mapa ewidencyjna połączenie i podział ugoda graniczna droga publiczna dokładność dziennik budowy sieć modularna trwały zarząd niwelacja tolerancja użytki gruntowe ANR posiadacz zależny plan miejscowy odwołanie protokół szkic polowy służebność osobista ochrona znaków mapa do celów projektowych prawo wodne osnowa budowlano-montażowa prawo rzeczowe szkic dokumentacyjny osnowa pomiarowa zasób nieruchomości tyczenie posiadanie grupy rejestrowe wykaz synchronizacyjny pomiar wysokościowy nieruchomość układ współrzędnych pozwolenie na budowę pomiar sytuacyjno-wysokościowy posiadacz samoistny pomiar GPS budowa drogi wyrównanie wywiad terenowy linia brzegu układ wysokościowy droga konieczna szkic tyczenia przyjęcie granic osnowa geodezyjna opłata planistyczna podział nieruchomości geodezyjna obsługa inwestycji hipoteka zawiadomienie teren zamknięty opłata adiacencka akt własności ziemi punkt graniczny strona inwentaryzacja działka scalenie i podział
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się