BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

osnowa realizacyjna protokół tyczenie pozwolenie na budowę posiadanie most nieruchomość numeracja porządkowa odwołanie podział nieruchomości generalizacja układ wysokościowy punkt graniczny posiadacz zależny postanowienie trwały zarząd przyjęcie granic akt ugody mapa do celów projektowych ugoda graniczna jednostka ewidencyjna pomiar GPS linia brzegu mapa co celów prawnych odszkodowanie geodezyjne opracowanie projektu służebność gruntowa mapa ewidencyjna osnowa pomiarowa opłata planistyczna BDOT sieć modularna niwelacja akt własności ziemi układ współrzędnych szkic tyczenia szkic dokumentacyjny linia pomiarowa zasób nieruchomości opłata adiacencka rozgraniczenie wywiad terenowy osnowa budowlano-montażowa szkic graniczny spór graniczny sieć uzbrojenia terenu własność strona SIT hipoteka komin klasyfikacja gruntów projekt budowlany ciąg niwelacyjny droga publiczna obręb ewidencyjny zażalenie ewidencja gruntów i budynków pomiar wysokościowy suwnica służebność wyrównanie droga konieczna dziennik budowy prawo wodne tolerancja szkic polowy uwłaszczenie geodezyjna obsługa inwestycji służebność osobista wykaz synchronizacyjny wezwanie pomiar sytuacyjno-wysokościowy wywłaszczenie decyzja administracyjna grupy rejestrowe ANR użytkowanie wieczyste teren zamknięty ustalenie granic zasiedzenie dokładność osnowa geodezyjna posiadacz samoistny zawiadomienie znak graniczny scalenie i podział wznowienie stabilizacja prawa związane ochrona znaków prawo rzeczowe połączenie i podział księga wieczysta budowa drogi pomiar przemieszczeń i odkształceń inwentaryzacja mapa zasadnicza komunalizacja działka użytki gruntowe plan miejscowy lokal służebność przesyłu
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się