Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.50 Liczba opinii: 6
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych? W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary wysokościowe? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych. Proszę wymienić treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarowej osnowy wysokościowej.

 

Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych (Art. 3.1 pgik).

Geodezyjne pomiary wysokościowe to pomiary różnic wysokości między punktami obiektów, umożliwiające określenie wysokości punktów lub pomiar wysokości punktów w układzie wysokościowym państwowego systemu odniesień przestrzennych (§ 2.11 standardów).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Piotr140912 Avatar
Piotr140912 odpowiedział w temacie: #6805 2018/03/23 17:44
brak informacji osnowie realizacyjnej
podrygi Avatar
podrygi odpowiedział w temacie: #8732 2019/01/09 09:44
w przypadku kiedy punkty będą podlegać stabilizacji to także opisy topograficzne
PiotrS Avatar
PiotrS odpowiedział w temacie: #10178 2019/06/03 18:16
Dane obserwacyjne niezbędne do ustalenia wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej uzyskuje się w wyniku pomiaru w dwóch kierunkach, głównym i powrotnym, między punktami nawiązania. § 24.1

+ ewentualnie:

Punktami pomiarowej osnowy wysokościowej mogą być:
1) punkty poziomej osnowy geodezyjnej
2) punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej;
3) trwałe szczegóły terenowe, których położenie zo-stało określone z dokładnością właściwą dla szcze-gółów terenowych I grupy. § 24.2

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się