Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.25 Liczba opinii: 2
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Geodeta podpisał umowę na wykonanie geodezyjnego pomiaru wysokościowego szczegółów terenowych. W PODGiK są dostępne dane dotyczące reperów geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej, które znajdują się w odległości 0,15 km i 3,2 km od obiektu oraz operat z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej, wykonanej na sąsiedniej działce. Proszę uzasadnić, czy w tym przypadku:

a) geodeta ma obowiązek dowiązania pomiaru do ww. obydwu reperów?

b) czy i pod jakim warunkiem dopuszczalne jest dowiązanie pomiaru do jednego reperu?

 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej (§ 4. 1 standardy).

W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego, osnowy te uzupełnia się punktami osnów pomiarowych (§ 4. 2 standardy).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

marcinn Avatar
marcinn odpowiedział w temacie: #3979 2017/02/07 02:39
Standardy nie mówią nic na temat dozwolonych odległości przy pomiarze wysokościowym szczegółów. Tzn, że nie ma ograniczeń? Dla niwelacji geometrycznej logicznym się wydaje pomiar przy celowych nie większych niż 100m, ze względu na krzywiznę ziemi (chociaż można by zastosować poprawkę). Czyli przy niwelacji trygonometrycznej to już możemy celować na duże odległości?
I jeszcze druga rzecz- czy można stosować ciągi wiszące (niwelacyjne) ? Bo w tym temacie standardy nic nie mówią.
JANUSZ S. Avatar
JANUSZ S. odpowiedział w temacie: #3981 2017/02/07 08:39
W wyjaśnieniach GGK do rozp. o standardach z 2011 nalazłem coś takiego
Pytania/problemy do § 36
1. Czy przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych wymagane jest wykorzystanie dwóch reperów?
Wyjaśnienia GUGiK
1. Zgodnie z § 23 pomiarową osnowę wysokościową wyznacza się w postaci ciągów niwelacyjnych, w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej. Przepisy § 24-27 określają szczegółowe zasady wykonywania pomiarów wysokościowej osnowy pomiarowej. Zgodnie z przepisami § 4 i 36 geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, wykonuje się w oparciu o punkty wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej. Przepisy nie zawierają wymagania, aby pomiar wysokościowy wykonywany był w każdym przypadku w nawiązaniu do co najmniej
dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej. § 36 ust. 3 stanowi, że weryfikacji pomiaru wysokościowego dokonuje się przez dwukrotny pomiar wysokości wybranych punktów. Należy jednocześnie nadmienić, że w każdym przypadku, gdy jest to możliwe wykonawca powinien nawiązać pomiar wysokościowy szczegółów sytuacyjnych do więcej niż jednego punktu geodezyjnej osnowy wysokościowej lub wysokościowej osnowy pomiarowej, aby zminimalizować możliwość uzyskania błędnych wyników pomiarów. Szczególnym obowiązkiem wykonawcy, w sytuacji gdy do pomiaru wysokościowego wykorzystuje tylko jeden punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej, jest weryfikacja, w drodze odpowiedniego pomiaru, identyfikacji tego punktu. W takim przypadku, szczególne znaczenie ma również pomiar kontrolny, o którym mowa w § 36 ust. 3 rozporządzenia. Przy jego wykonywaniu, w celu weryfikacji poprawności nawiązania pomiaru wysokościowego, mogą być wykorzystane szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej, których pomiar był wykonany z dokładnością określoną w § 36 ust. 1 pkt 1 i 2 w nawiązaniu do innego punktu pomiarowej osnowy wysokościowej, jednoznacznie identyfikowane w terenie.
mariuszr5 Avatar
mariuszr5 odpowiedział w temacie: #4267 2017/02/17 19:50
W instrukcji technicznej jest mowa o minimum 3 lub 4 punktach nawiązania i długościach w km ciągu

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się