Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

5500 PYTAŃ TESTOWYCH, OPISOWYCH ORAZ USTNYCH

NAJWIĘKSZA BAZA PYTAŃ

ZAREJESTRUJ SIĘ I SPRAWDŹ

TESTY
Interaktywne testy z przepisów ogólnych
ZAKRES 1
Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
ZAKRES 2
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
ZAKRES 4
Geodezyjna obsługa inwestycji

UPRAWNIENIA

GEODEZYJNE

Z myślą o osobach przystępujących do egzaminu na uprawnienia geodezyjne przygotowaliśmy szeroką ofertę interaktywnych testów oraz pytań opisowych i ustnych. Na chwilę obecną w bazie mamy 4500 pytań testowych oraz prawie 1000 pytań opisowych i ustnych. Posiadamy również najnowsze pytania opublikowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Do prawie wszystkich pytań dołączona jest podstawa prawna prawidłowej odpowiedzi.

Polub nasz profil na fecbook-u i dowiaduj się jako pierwszy o naszych aktualnościach i planach!
Sprawdź się już dziś! Rozwiąż przykładowy test.
Rejestracja nie jest wymagana.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Kiedy i kto może nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby? Jakie sankcje grożą za nie wykonanie tego obowiązku? Kto i w jaki sposób dokonuje kontroli wykonania?

 

Zarys odpowiedzi:

W razie wyłączania gruntów z produkcji, starosta w decyzji o wyłączeniu może, po zasięgnięciu opinii wójta, nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk.

W razie niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, osoba wyłączająca grunty z produkcji uiszcza za każdy 1 m3 wykorzystanej niewłaściwie próchnicznej warstwy gleby opłatę w wysokości obowiązującej w dniu wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty, która wynosi:

  1. z gleb klasy I i II oraz gleb pochodzenia organicznego - 291,45 zł;
  2. z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas III, IIIa i IIIb - 233,16 zł;
  3. z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas IVa i IV - 174,87 zł.

Kontroli wykonania decyzji dokonuje organ ją wydający, czyli starosta. Jeżeli objętość próchnicznej warstwy gleby zdejmowanej z gruntów wyłączanych z produkcji przekracza 1000 m3, kontrolę przeprowadza się z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych (pomiar objętości mas ziemnych do zdjęcia i zagospodarowanych zgodnie z decyzją).

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Art. 14 i 27 ust.2)
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się