Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

202
egzaminów w bazie
Zakres 2
299
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
218
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 Liczba opinii: 2
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę opisać czynność wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Kto może wykonać te czynności? Proszę w punktach wymienić chronologicznie czynności formalne i techniczne. Szczegółowo proszę opisać kwestię skuteczności zawiadomienia o tych czynnościach. Jaki przepis reguluje kwestię doręczeń w postępowaniu administracyjnym?

 

  • Prace wykonują wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych (przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne ...) na zlecenie osób zainteresowanych.
  • Czynności wyznaczenia punktów granicznych mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie 2.
  • Z ewidencji gruntów i budynków należy pobrać dane określające położenie punktów granicznych.
  • Zainteresowane strony należy powiadomić o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W zawiadomieniu należy poinformować o skutkach niestawiennictwa.
  • Z czynności wyznaczenia punktów granicznych należy sporządzić protokół.
  • W przypadku sporu granicznego strona może złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (Art. 39 ust. 1 ustawu pgik).

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.

W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa powyżej, na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o:

  1. opisy topograficzne tych punktów granicznych lub
  2. współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznejtransformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
 
Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.
 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Art. 11, 39)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 30, 67)
Log in to comment

Twist Avatar
Twist odpowiedział w temacie: #6908 2018/04/07 21:00
Odnośnie skutecznego zawiadomienia stron dodałbym KPA Art. 42- 45. Ewentualnie że geodeta uprawniony z zakresem 2. Te czynności wchodzą do zakresu 2 na podstawie rozp. w spr. uprawnień.
seebbeek Avatar
seebbeek odpowiedział w temacie: #6918 2018/04/09 20:45
Tak tylko w myśl interpretacji GUGiK-u odnośnie standardów czynności związane z wznowieniem/wyznaczeniem lub ustaleniem mogą wykonywać osoby z zakresu 1
dancom Avatar
dancom odpowiedział w temacie: #8447 2018/11/11 07:59
Interpretacje można wsadzić w śmietnik orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E258FB26ED
geokamil Avatar
geokamil odpowiedział w temacie: #8543 2018/12/03 22:38
Dancom plus za konkretną odpowiedź:)
majka_b1 Avatar
majka_b1 odpowiedział w temacie: #8680 2019/01/06 15:13
tylko że takie pytania mieli też zdający na 1. B)
dancom Avatar
dancom odpowiedział w temacie: #8694 2019/01/07 07:50
Nurtuje mnie pytanie Czy można wyznaczyć i zastabilizować punkty uprzednio ustalone nie o zgodne oświadczenie stron(z egib)?
radzieji Avatar
radzieji odpowiedział w temacie: #9813 2019/04/01 20:10
No tak. Wznawiasz(gdy była stabilizacja) / lub wyznaczasz( gdy stabilizacji nie wykazywano w dokumentacji archiwalnej itp.) gdy masz dane do jednoznacznego wznowienia punktów przyjętych na podstawie dokumentów z $36- EGib stosując przepisy $ 30 - standardy, a jak sie nie podoba ludziom to w myśl $ 39 - PGiK do sądu.

No chyba że nie masz danych to wtedy $ 37 EGiB - Ustalenie.
nalion Avatar
nalion odpowiedział w temacie: #9814 2019/04/01 22:00
Dobra, a czy ten przypadek ze wznowieniem dotyczy również mapy do celów projektowych? Wyobraźmy sobie sytuację, że robię 5 km mapy pod liniówkę. Pani inspektor w jednym miejscu wyczaiła granice 1.50-3.00m i każe w tym przypadku wykonać wznowienie (albo nawet i rozgraniczenie). Załóżmy że mam uprawnienia zakres 1 i 4 jak Pan w wyroku sądu. Czy w tym momencie okazuje się, że moje uprawnienia przestają wystarczać do wykonania roboty i jestem w kropce? Celem pracy nie są roboty prawne, wynikają one pośrednio z wykonania mapy do celów projektowych. Mam szukać teraz uprawnionego, który łaskawie podbije mi tą robotę (i weźmie za to kawał kasy)? Czy ma mi przepaść 15 000 zł (załóżmy ~300 zł/ha)?
radzieji Avatar
radzieji odpowiedział w temacie: #9830 2019/04/03 07:49
Jeżeli znajdziesz w operatach archiwalnych dane, najlepiej pomierzone na osnowę z których przeliczysz granicę i poprawisz ją w systemie dołączając obliczenia i kopie tych materiałów do operatu to obędzie się bez terenu. taką praktykę mamy w naszym ośrodku. Jak nie ma danych to wtedy ustalenie granic w terenie.
przemek.geodeta Avatar
przemek.geodeta odpowiedział w temacie: #9833 2019/04/03 13:05
a na jakiej podstawie każe robić wznowienie ? wystarczy informacja, że granice nie spełniają wymaganych dokładności i stąd nie można projektować budynków w odległości 4 metrów i bliżej. Skoro to inwestycja liniowa to nie dotyczy. Bezsensowny wymysł inspektor. Zleceniodawca chce mdcp, o ustaleniu granic pewnie nie było mowy. Gdyby się okazało, że trzeba wszystkie granice ustalić to też za taka cenę zrobiłbyś mapę ?
Wiadomo, jesteś w kropce bo termin goni i nie będziesz się odwoływał od ewentualnej decyzji... Jaką podstawę prawną podaje inspektor ?
monciaram Avatar
monciaram odpowiedział w temacie: #10229 2019/06/18 21:15
Czynności wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków może wykonać geodeta z zakresem uprawnień nr 2 -- - - - - > tylko? Stanowisko GGK odmienne od wyroku NSA. Tak wgl Wznowienie/wyznaczenie nie odbywa się w trybie administracyjnym tylko jest czynnością techniczną, skąd podstawę prawna do tego wziąć? Proszę o rozwianie wątpliwości.
szwedzik88 Avatar
szwedzik88 odpowiedział w temacie: #10231 2019/06/19 09:00
W prawie nie jest zapisane, że nie jest to czynność administracyjna. Ani w PGiK, ani w standardach wykonywania prac geodezyjnych. "Nie administracyjność" wynika z tego, że bezpośredni tok wykonywania prac geodezyjnych wznowienia lub wyznaczenia nie jest objęty procedurą wg KPA. Czyli nie wydawane jest postanowienie o wszczęciu oraz decyzja zatwierdzająca. A co do tego kto może wykonywać wznowienie lub wyznaczenie. To to stanowisko GGK jest znane, że geodeta z 1 może wznawiać lub wyznaczać. Ale......sprawy w sądach, które śledziłem za każdym razem kończyły się orzeczeniem, że wznowienie lub wyznaczenie może wykonywać tylko geodeta z zakresem 2. Na podstawę prawną podawane jest rozporządzenie ws. zdobywania uprawnień geodezyjnych. Prace te, wiadomo w który zakres są wpisane. A myślę, że stanowisko GGK było takie dlatego, że jak to w prawie polskim, ktoś wpisał w standardach, że przy mdcp trzeba badać granice i temu zaczęły się schody..... Dlatego teraz ośrodki dopuszczają stosowanie klauzul na mdcp o granicach, że pochodzą z bazy znajdującej się w PODGiK i nie były badane, podobnie z resztą jak to jest ze służebnościami.
K@mil_ Avatar
K@mil_ odpowiedział w temacie: #17135 2022/01/16 19:14
Według nowych standardów par. 30 jest teraz par. 17, a paragraf 67, pod jakim teraz występuje?

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się