Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie opisowe treści 2021/02/02 13:35 #13952

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 1
Proszę wymienić metody terenowych pomiarów sytuacyjnych i terenowych pomiarów wysokościowych. Do której metody przypisałby Pan dopuszczalne długości rzędnych i ile one wynoszą (m), co rozumiemy pod pojęciem rzędnej? Co to jest centrem znaku geodezyjnego osnowy poziomej a co wysokościowej ?

Czy ktoś ma coś więcej na ten temat? Ja znalazłem z nowych standardów paragrafy 3 i 4

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/02/03 11:54 #13958

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 54
 • Otrzymane podziękowania: 26
Które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kiedy? Czy wymienione poniżej obiekty budowalne wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych? Proszę uzasadnić odpowiedź:
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy 35 m2
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 13 stanowisk włącznie;
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 15 m3
Czy wymienione powyżej obiekty budowlane wymagają dokonania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?

Mam problem z suszarnią kontenerową.
Zgodnie z prawem budowlanym geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty które wymajają decyzji o pozwolenie na budowę.
Art 29 PB mówi o tym ze suszarnie kontenerowe do 21m2 nie wymagają ani decyzji ani zgłoszenia. Ale, czy powyżej 21m2 wymagają już decyzji o pozwoleniu czy tylko zgłoszenia ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/03/14 12:36 #14239

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 54
 • Otrzymane podziękowania: 26

Które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kiedy? Czy wymienione poniżej obiekty budowalne wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych? Proszę uzasadnić odpowiedź:
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy 35 m2
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 13 stanowisk włącznie;
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 15 m3
Czy wymienione powyżej obiekty budowlane wymagają dokonania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?

Mam problem z suszarnią kontenerową.
Zgodnie z prawem budowlanym geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty które wymajają decyzji o pozwolenie na budowę.
Art 29 PB mówi o tym ze suszarnie kontenerowe do 21m2 nie wymagają ani decyzji ani zgłoszenia. Ale, czy powyżej 21m2 wymagają już decyzji o pozwoleniu czy tylko zgłoszenia ?


Czy ktoś już opracował to pytanie ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/12 10:36 #14447

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 3

Które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kiedy? Czy wymienione poniżej obiekty budowalne wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych? Proszę uzasadnić odpowiedź:
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy 35 m2
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 13 stanowisk włącznie;
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 15 m3
Czy wymienione powyżej obiekty budowlane wymagają dokonania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?

Mam problem z suszarnią kontenerową.
Zgodnie z prawem budowlanym geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty które wymajają decyzji o pozwolenie na budowę.
Art 29 PB mówi o tym ze suszarnie kontenerowe do 21m2 nie wymagają ani decyzji ani zgłoszenia. Ale, czy powyżej 21m2 wymagają już decyzji o pozwoleniu czy tylko zgłoszenia ?


Czy ktoś już opracował to pytanie ?

Moja propozycja odpowiedzi na to pytanie:

Które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kiedy?
 - Zgodnie z art. 43 ust. 1 PB geodezyjnemu wyznaczeniu obiektów w terenie podlegają wszystkie obiekty budowlane (art. 3 pkt 1 PB) wymagające pozwolenia na budowę - jeżeli zwiększy się powierzchnia zabudowy, oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26 (wyjątkiem są przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej).

Czy wymienione poniżej obiekty budowalne wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych? Proszę uzasadnić odpowiedź:
- suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy 35 m2
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 13 stanowisk włącznie;
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 15 m3

- Jak powyżej: Ze względu na zwiększone niż określone w przepisach powierzchnie zabudowy wymienione obiekty wymagają wykonania czynności tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Czy wymienione powyżej obiekty budowlane wymagają dokonania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?
-
Zgodnie z zapisami art. 28b - 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 7 oraz art. 28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty 
przyłączy, sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej, sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.
Tak więc, jako, że nie mamy tu wskazania na konkretne, wskazane w pytaniu, obiekty budowlane to odpowiedź brzmi: nie.

Zapraszam do dyskusji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/13 22:30 #14471

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 1
Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Jaką rolę pełnią i jakie warunki powinny spełniać linie rozgraniczające drogę publiczną? Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanieLinie rozgraniczające drogę - to granice terenów przeznaczonych na  pas drogowy  lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi (§ 3)

ale nie mam nic odnośnie warunków jakie powinny spełniać, czy coś wiecie więcej na ten temat?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/14 12:21 #14474

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
Myślę że warto tu jeszcze wspomnieć o paragrafie nr 6 z tego rozporządzenia odnośnie szerokości pasa drogowego oraz Ustawa o drogach publicznych art. 34:
Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych wart.4 pkt1 i2powinna wynosić co najmniej 0,75m, a dla autostrad i dróg ekspresowych –co najmniej 2m.
Za tę wiadomość podziękował(a): Barteka1717

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/25 16:38 #14544

 • zieba_88
 • zieba_88 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 3
A czy w najnowszych rozporządzeniach termin linii rozgraniczającej drogę nie został uchylony ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/25 16:54 #14545

 • Dziura
 • Dziura Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Chyba tak , bo nigdzie nie ma terminu linie rozgraniczające &3.pkt.3 -uchylony myślę że o to chodzi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe treści 2021/04/25 16:58 #14547

 • zieba_88
 • zieba_88 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 3
Uchylony bo też się na to złapałem. W starym rozporządzeniu wszystko było ale potem pojawił się akt zmieniający ro rozporządzenie więc pytanie jest nieaktualne :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.200 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się