admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Dziennik praktyki zawodowej 2014/07/13 10:01 #316

 • malec55
 • malec55 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 6
Witam
Zdawałem w ostatnich dniach egzamin, niestety wynik negatywny ( zakres1). Zgodnie z nowym rozporządzeniem przy składaniu powtórnego wniosku muszę nabyć dziennik praktyki zawodowej i wykazać w nim wiele więcej prac zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.
W moim przypadku po dziennik będę musiał się udać do ZUW Szczecin. Na egzaminie przede mną siedziała koleżanka, która pracuje w takiej instytucji i coś mi wspomniała, że będę mógł złożyć wniosek o dziennik i odebrać go w Koszalinie. Do końca się nie rozmówiłem z tą Panią bo czas na to nie pozwolił. Czy ktoś się orientuje w tej kwestii jak to do końca można załatwić aby nie koniecznie jechać do Szczecina??

Ps. Jeszcze jedno pytanie. Do jakiegoś czasu delikwentowi, któremu nie udało się zdać testów GUGiK zwracał połowę opłaty za egzamin, z tego co się orientuję rozporządzenie, w którym widniał taki zapis jest uchylone. Czy jest szansa aby odzyskać część pieniążków??
Pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/07/14 06:48 #318

 • Eliza_S
 • Eliza_S Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 67
 • Otrzymane podziękowania: 31
Mnie się wydaje, że niekoniecznie musisz pobierać taki dziennik, jeżeli do tej pory nazbierałeś wystarczającą ilość prac (których np. nie uwzględniłeś we wcześniejszym wykazie prac) to korzystasz, ze starego "wzoru dziennika". W nowym dzienniku wpiszesz tylko prace rozpoczęte/zrealizowane po wydaniu tegoż dziennika

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/07/14 07:55 #319

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1014
 • Otrzymane podziękowania: 202
A co do opłat to nie ma możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku podejścia do części sprawdzającej i niezaliczenia któregoś z etapów. Zwroty reguluje Art. 45.d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

4. Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:
1) w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych;
2) za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy osoba zainteresowana:
a) nie została dopuszczona do egzaminu,
b) nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.


We wcześniej obowiązującym rozporządzeniu w sprawie uprawnień w przypadku przystąpienia do części sprawdzającej też nie było już możliwości zwrotu pieniędzy. Zwrot można było dostać jedynie w przypadku:

§ 28. 1. W przypadku niedopuszczenia osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się 50 % wpłaty wniesionej na poczet pokrycia kosztów postępowania kwalifikacyjnego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/07/22 20:29 #331

 • Asa
 • Asa Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 1
A czy może ktoś z Was zaczął już wypełniać taki dziennik i byłby tak miły i udostępnił zdjęcia przykładowego wpisu? Zastanawia mnie na ile dokładnie nalezy opisywac wykonane prace i jakie informacje są istotne. Z góry wielkie dzięki :)
Za tę wiadomość podziękował(a): Slavek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/07/23 20:24 #332

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1014
 • Otrzymane podziękowania: 202
Trochę informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego i dziennika praktyki zawodowej można znaleźć na stronie GUGiK www.gugik.gov.pl/geodezja/uprawnienia-zawodowe/egzaminy
Za tę wiadomość podziękował(a): Asa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zmooda.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/08/04 20:07 #341

 • Asa
 • Asa Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 1
Dzięki :D to już widziałam, ale nadal zastanawiam się jak wypełniać ten dziennik. Bo ta tabelka na stronie 2-10 jest jeszcze spoko, ale co powinien zawierać opis prac? Jak bardzo ma być on rozbudowany?:) Wystarczy streszczenie sprawozdania? Na zasadzie jaką metodą było mierzone, jakim instrumentem i co zrobiłam w biurze?:) I czy opis jedenej pracy powinien zawierać 4-5 zdań czy może raczej całą stronę ?:)
Z góry dzięki za odpowiedź:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/09/02 09:59 #369

 • jkbsrwk
 • jkbsrwk Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 314
 • Otrzymane podziękowania: 68
Ja wypełniam w ten sposób, ale też nie mam pewności czy to wystarczające. Mam pytanie na temat wielkości obiektu:
- w przypadku mdcp/ tyczenie podaje wielkość działki przeznaczonej pod inwestycje
- w przypadku inwentaryzacji budynku tak samo plus długość przyłączy
- w przypadku ustalenia/ rozgraczniczenia fragmentu granicy dzialki podaje powierzchnie calej dzialki

Czy to poprawne? Pozdrawiam.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Agata, Franek, adzik7

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/09/03 16:47 #370

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1014
 • Otrzymane podziękowania: 202
Jakiś czas temu gdy składałem wniosek o egzamin na zakres 2 - jeszcze w starym trybie - pisałem coś takiego:

Wykonywanie wszystkich czynności pomiarowych (założenie, pomiar i wyrównanie osnowy pomiarowej, wykonanie niezbędnych pomiarów uzupełniających, uczestnictwo na przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi) oraz kameralnych (złożenie operatu pomiarowego do PODGiK, badanie ksiąg wieczystych, wykaz synchronizacyjny) pod ścisłym nadzorem i kierownictwem geodety uprawnionego.


Co do wielkości obiektu to w przypadku podziałów podawałem ilość działek podlegających podziałowi, w przypadku wznowienia - ilość działek i ilość punktów. Informacji o powierzchni nie zamieszczałem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zmooda.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/09/07 17:45 #382

 • luki808
 • luki808 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 9
A czy może mi ktoś podpowiedzieć coś na temat zakresu prac na 2. Na przykład mapy do celów prawnych czy mapa z projektem podziału sporządzona w trybie administracyjnym podziału jest mapą do celów prawnych?

A drugie moje pytania to modernizacja EGiB. Czy zmiana użytku na dzialce lub ewentualnie zmiana funkcji budynku lub innych jego parametrów zaliczy się do modernizacji EGiB?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/09/09 07:18 #383

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1014
 • Otrzymane podziękowania: 202
Wykaz map do celów prawnych można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie standardów:

Mapy do celów prawnych to, w szczególności:

 • mapa z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.4)),
 • mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • mapa z projektem podziału nieruchomości, do której nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej”,
 • mapa gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwaną dalej „mapą do zasiedzenia”,
 • mapa do ustalenia służebności gruntowych;


Z kolei w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków pod pojęciem modernizacji ewidencji rozumie się:

§ 55. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,


Co do odpowiedzi na pierwsze pytanie to wydaje mi się, że mapa z projektem podziału nieruchomości sporządzona w trybie administracyjnym jest mapą do celów prawnych.

Do sytuacji przedstawionej w drugim pytaniu bardzie pasuje mi aktualizacja operatu ewidencyjnego. Rozporządzenie w sprawie ewidencji mówi:

§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,
2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,
3) wyeliminowania danych błędnych.

Za tę wiadomość podziękował(a): kaarolinaa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez zmooda.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/09/11 22:25 #385

 • Seba860811
 • Seba860811 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Jeśli chodzi o same wymogi odnośnie uprawnień z zakresu 2,
nie chce nikogo martwić ale są obszary w tym kraju gdzie modernizacji nie ma od ponad 20 lat.
Uważam, że wymógł modernizacji EGiB na zakres 2 jest stanowczą przesadą, osoba obiegająca się o te uprawnienia powinna wykazać się pracami z zakresu drugiego, a nie ilościami, bo ilości nie przemawiają za wiedzą.
Można zrobić 100 podziałów w rok na zasadzie działka na pół, ale można zrobić 5 podziałów w przeciągu 10 lat gdzie istnieją problemy odnośnie nie pokończonych spraw spadkowych, nie jasności w dokumentach archiwalnych lub ustalaniu MPZP co spowoduje przeciągniecie podziału o 6 miesięcy - pomijając, że urząd działa wedle KPA "bez zbędnej zwłoki".
Stara szkoła na uprawnienia mówiła o ilości lat praktyki - z jednej strony było to dobre, a w drugie byli ludzie co zdawali upr. 2 nie wykonując prac w tym zakresie.
Moim skromnym zdaniem powinien być wymóg co do tych prac, ale nie ściśle określony, jeśli ktoś nie zrobił żadnego rozgraniczenia świat się nie zawala, wykonał szereg innych prac z EGiB może więcej podziałów lub wznowień, ale ma pojęcie o tej części zadań geodety.
Jeśli popatrzymy przez pryzmat czasu to będą w tym kraju chętni na uprawnienia z zakresu 2, ale jeśli nie wykonają wymaganych ilości prac w rozporządzeniu to w życiu nie podejdą do tych uprawnień.
Najgorsze jest to, że obecne przepisy wymyślają ludzie, którzy w terenie nie pracują, maja tylko wiedzę teoretyczną, a gdyby mieli się odnaleźć w rzeczywistym świecie to nie dali by sobie rady, z tym co sami wymyślili w prawie.
Jak powiedział jeden z mądrych ludzi "papier wszystko przyjmie" .
Tylko dlaczego z pięknego zawodu jakim była geodezja, zrobiono "urząd policyjny", który wręcz przeciwnie do założeń jest koniecznym złem dla prywatnych ludzi. Dlaczego z zawodu, który miał służyć obywatelom, zrobiono zakład poprawy błędów i braków państwowych, kosztem nie państwa a obywatela.
I na sam koniec jeśli do dnia 11 września 2014 roku Ministrem odpowiedzialnym za zadania geodezji był Minister Administracji i Cyfryzacji to dlaczego na przekór nazwie ministerstwa, my jako geodeci odbieramy i wykonujemy dwa raz więcej papierów z i do urzędu ( licencje - komu to potrzebne), po kilka dowodów opłat ( znowu papier), chodzimy do urzędów płacić te opłaty ( większość Starostw ani urzędów nie ma wpłatomatów, a nawet dzisiaj nie możemy robić przelewów), dlaczego musimy zgłaszać roboty i tworzyć papierki dla wytyczeń sieci ( bo budynki to może jeszcze ujdzie) oraz te dzienniczki praktyk ( też wymysł - kiedyś zbierało się roboty na zwykłej kartce, gdy ktoś przenosił się do innej pracy szedł do pracodawcy aby mu napisał oświadczenia o wykonywanych robotach i to wszystko było na jednej kartce A4). Dzisiaj w dobie cyfryzacji i komputerów nie powinno być żadnych dzienników tylko powinno oddawać się same numery KERG na wniosku jako dodatek, a komisja sobie powinna sprawdzić w bazie czy się zgadza, a po drugie podpisujemy się że za składanie fałszywych zeznać grozi nam kara.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/10/27 20:29 #415

 • kas111
 • kas111 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 2
Jestem na etapie wypełniania dziennika. Prze wejściem Rozporządzenia miałam już przepracowane 3 lata w zawodzie. Czy muszę pobierać dziennik praktyki zawodowej i czekać teraz jeszcze rok żeby podejść do egzaminu??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/10/27 21:46 #416

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1014
 • Otrzymane podziękowania: 202
W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografiii można przeczytać, że:

§ 38. Osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą dokumentować przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych tylko w  odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia


Nie musisz więc pobierać dziennika.

No chyba, że do uznania Twojej praktyki zawodowej potrzebne są prace które były wykonywane po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie uprawnień.

Rodzaj i liczbę prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2014/12/29 13:03 #484

 • kjozwik
 • kjozwik Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam,
czy od września coś się już wyjaśniło w sprawie wykazu prac dot. modernizacji ewidencji gruntów? Czy komisja zalicza prace związane np z aktualizacją użytków, budynków jako prace przy modernizacji ewidencji?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dziennik praktyki zawodowej 2015/01/08 20:00 #486

 • Tusia884
 • Tusia884 Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 114
 • Otrzymane podziękowania: 33
Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na sposób jaki przyjęłam do uzupełniania wykazu prac (po staremu). Roboty układam wg dat ich rozpoczęcia (ale podaję w kolumnie nr 2 również datę zakończenia=data oddania do kontroli lub data stabilizacji po podziale). W kolumnie nr 6 układam chronologicznie wykonane prace w ramach danej roboty. Robię pełny wykaz prac wykonanych w ramach jednej roboty i dopiero przechodzę do kolejnej roboty. Nie mieszam prac z różnych robót. Załączam dwa pliki-nie wiem czy przyjęłam dobra zasadę. Gdyby ktoś wypełniał wykaz po staremu to byłabym wdzięczna za komentarz do mojego sposobu. Opis prac wykonujemy dla ważniejszych i bardziej spektakularnych robót tak? z jakich przepisów to wynika?

Plik załącznika:

Nazwa pliku: ZakresI.pdf
Wielkość pliku:270 KB


Plik załącznika:

Nazwa pliku: ZAKRESII.pdf
Wielkość pliku:263 KB
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): GeoSurv

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Tusia884.
Czas generowania strony: 0.086 s.