admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego.

Podobna treść pytania:

Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?

 

Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny?

  1. W sprawach spornych, gdy w postępowaniu administracyjnym nie doszło do zawarcia ugody (Art. 34 pgik);
  2. W przypadku, gdy strona w ciągu 14 dni po wydaniu decyzji o rozgraniczeniu zażąda przekazania sprawy do sądu, bądź złoży odwołanie od decyzji, co jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez właściwy Sąd Rejonowy (Art. 33 pgik);
  3. Jeśli przed sądem toczy się sprawa o własność albo o wydanie nieruchomości, a ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy (Art. 36 pgik).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

klio Avatar
klio odpowiedział w temacie: #5736 2017/10/31 12:14
czy do dokumentacji nie nalezałoby dodac - dokumentacji technicznej ?
- dziennieki z pomiaru granic
-obliczenia i wspolrzedne punktow granicznych ?
plus do dokumentacji do przekazania nalezaloby zalaczyc?:
1) postanowienie o wszczęciu postępowania
2) upoważnienie geodety
3)kopie zgłoszenia roboty
4)pisemne pełnomocnictwa
5)dokumenty dot. przebiegu granic
pargraf 19 rozporzadenia o rozgraniczeniu ?
Geodeta_xxx Avatar
Geodeta_xxx odpowiedział w temacie: #9849 2019/04/04 16:46
Art 39.1 PGIK
Podczas wznowienia gdy wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
marekszczepan Avatar
marekszczepan odpowiedział w temacie: #11056 2019/11/03 10:54
a Art. 36. Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie
nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia
rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia
rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również
rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.
?