admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Na czym polega wznowienie znaków granicznych? Na jakiej podstawie wszczyna się postępowanie w tej sprawie? Jakie dokumenty podlegają przekazaniu do zasobu?

 

Proszę opisać procedury wznowienia znaków granicznych. W jaki sposób nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych oraz jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

 

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia (Art. 39. 1 pgik). Przez znak graniczny rozumie się znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie (§ 2 rn).

Wznowienie polega więc na ponownej trwałej stabilizacji znaków granicznych, które z różnych przyczyn są przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Stabilizacja to utrwalenie punktu granicznego przez umieszczenie w nim znaku granicznego lub jednoznaczne oznaczenie jego położenia na istniejącym trwałym elemencie zagospodarowania terenu usytuowanym na granicy nieruchomości (§ 2 rn).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

jacekmaslak75 Avatar
jacekmaslak75 odpowiedział w temacie: #4856 2017/05/25 19:15
Jeszcze bym dodał par. 30.1 , par.30.2 i par.30.3 rozp. w sprawie standardów
jacekmaslak75 Avatar
jacekmaslak75 odpowiedział w temacie: #4858 2017/05/25 21:29
Dodatkowo czynności wznowienia znaków granicznych podlegają zgłoszeniu właściwym miejscowo starostom - Art.12 ust.1 pkt.3 lit.b - pgik
marekszczepan Avatar
marekszczepan odpowiedział w temacie: #11058 2019/11/03 13:40
Możnaby dodać jeszcze Standardy
§ 65. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składają się:
1) zestawienie zawierające:
a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i b;
2) wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych;
3) wykazy zawierające pola powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas gleboznawczych, klasoużytków i budynków);
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację.
K@mil_ Avatar
K@mil_ odpowiedział w temacie: #17082 2022/01/09 14:11
Zamieszczone tutaj rozporządzenie jest już nieaktualne. Czy w takim razie w odpowiedzi na to pytanie dobry okazałby się par. 35, 36 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku? Dodalibyście jeszcze któryś paragraf "po nowemu"?

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się