admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.50 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę podać w jakich przypadkach i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy wyszczególnić specyfikę tego postępowania dla minimum 2 przypadków.

 

Podobna treść pytania:

Proszę opisać, czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proszę podać, w jakich przypadkach i na jakich zasadach jest to możliwe. Proszę opisać także, w sposób szczegółowy zasady postępowania dla minimum dwóch różnych sytuacji. Odpowiedź uzasadnić podaniem przepisów prawnych.

 

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Powyższą definicję stosuje się także w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (Art. 113 gn).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Marek Avatar
Marek odpowiedział w temacie: #7010 2018/04/13 18:42
Dużo szerzej na forum w wątku rozpoczętym przez Tusia884 z 10.04.2016
Marek Avatar
Marek odpowiedział w temacie: #7046 2018/04/15 20:41

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się