1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.50 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Przedsiębiorstwo geodezyjne otrzymało zlecenie na wykonanie geodezyjnych czynności technicznych scalenia i podziału nieruchomości. Jakie warunki muszą być spełnione aby dokonać scalenia i podziału nieruchomości? Proszę wymienić według kolejności ich wykonywania geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale.

 

Jakie warunki muszą być spełnione aby dokonać scalenia i podziału nieruchomości?

Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, z zastrzeżeniem ust. 4, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem (Art. 102. 2 uogn).

Zabudowane części nieruchomości mogą być objęte uchwałą rady gminy w sprawie scalenie i podziału nieruchomości za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wieczystych (Art. 102. 4 uogn).

Scalenia i podziału nieruchomości może dokonać gmina. Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy (Art. 102. 1 uogn).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się