1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.00 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

W trakcie postępowania rozgraniczeniowego geodeta upoważniony przez wójta do przeprowadzenia czynności ustalenia granic stwierdził nieobecność jednej ze stron. Kiedy nieobecność strony postępowania rozgraniczeniowego w czasie czynności na gruncie powoduje wstrzymanie czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika? Proszę uzasadnić odpowiedź, podając także odpowiednie zapisy aktu prawnego dotyczącego wezwań i usprawiedliwionego niestawiennictwa.

 

W postępowaniu rozgraniczeniowym strony tego postępowania są wzywane na grunt w celu przeprowadzenia rozprawy granicznej z ich udziałem. Uczestnictwo strony w rozprawie, ze względu na jej przedmiot i wagę, jest niezbędne do jej właściwego przeprowadzenia.

Nieobecność strony prawidłowo zawiadomionej, która nie złożyła usprawiedliwienia swojej nieobecności, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia rozprawy.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

mpower Avatar
mpower odpowiedział w temacie: #8908 2019/01/22 15:56
PGiK: "Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety"
RN par. 16: "Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych ... należy wykonać stabilizację w obecności stron".

Moje pytanie. Czy przy ustalaniu granicy godnie z rozp RN par. 12, gdy tylko jedna ze stron składa oświadczenie, a druga nie kwestionuje jej przebiegu ( bo geodeta stwierdził jej nieobecność. Sporu też nie stwierdził, bo strona sama z sobą nie będzie toczyć sporu:] ), geodeta wykonuje czynność z par. 11 (2) tj. stabilizuje punty graniczne?
Gino Avatar
Gino odpowiedział w temacie: #8909 2019/01/22 18:28
Uważam że nieobecność(nieusprawiedliwioną) strony na wezwanie geodety jest tożsama z tym jakoby strona nie składała oświadczeń i nie kwestionowała czynności przebiegu granic dlatego też geodeta powinien wykonać czynności o których wspominasz czyli: stabilizacje spisać protokół i wykonać pomiar granic
paulinasawicka Avatar
paulinasawicka odpowiedział w temacie: #11217 2019/12/02 12:44
czyli trzeba jeszcze dodać art. 31 pkt 3 ustaw pgik
sikora12 Avatar
sikora12 odpowiedział w temacie: #11229 2019/12/04 10:00
Przy ustaleniu jeżeli jednej strony nie ma to nic nie stabilizujesz jedynie możesz zamarkować granice. Stabilizować można tylko przy zgodzie wszystkich stron i na ich koszt.
zimek Avatar
zimek odpowiedział w temacie: #11232 2019/12/05 06:11
Tylko to od odnosi się do ustalenia do celów ewidencji z REGIB, a w RN nic takiego wprost nie ma napisanego, że nie można.
Jakubus Avatar
Jakubus odpowiedział w temacie: #14984 2021/06/08 13:40
par. 16 RN

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się