1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

W ewidencji gruntów i budynków zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym i użytku E-Ws. Burmistrz tej gminy zamierza wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia tej nieruchomości na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję tej nieruchomości oraz użytku i wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta aby dokonać jej wywłaszczenia.

 

Nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym ta taka nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów (akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna) nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do takiej nieruchomości.

Oznaczenie E-Ws to użytek ekologiczny. Oznaczenie użytku ekologicznego składa się z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R (§ 67 egib).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się