1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna (i co ona zawiera) jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu.

Podobna treść pytania:

Proszę o podanie, jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości. Jaka jest zawartość tej dokumentacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia?

 

Jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu?

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Art. 173. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Art. 174. 1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Art. 175. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Tusia884 Avatar
Tusia884 odpowiedział w temacie: #2265 2016/03/30 22:11
W przypadku kiedy wnioskiem o zasiedzenie objęta jest część nieruchomości (część działki ewidencyjnej) mapa do zasiedzenia zawiera elementy wymienione w standardach technicznych w par. 77.3, 77.4, 77.5.
AniAni Avatar
AniAni odpowiedział w temacie: #2925 2016/07/20 09:56
Tusia884 czy mogłabyś podać z czego to wynika ?
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #2926 2016/07/20 10:02
Jeśli przedmiotem zasiedzenia jest część działki, to trzeba przedstawić mapę z projektem podziału (mapa do celów prawnych omówiona ww standardach). Jeśli przedmiotem jest cała działka- sądowi wystarcza wyrys i wypis.
AniAni Avatar
AniAni odpowiedział w temacie: #2927 2016/07/20 10:38
wszystko się zgadza oprócz tego zdania: " Jeśli przedmiotem jest cała działka- sądowi wystarcza wyrys i wypis."
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #2928 2016/07/20 11:11
Tzn.?
GeoKrzychu Avatar
GeoKrzychu odpowiedział w temacie: #3406 2016/12/08 11:39
Czy cała czy część sąd i tak będzie wymagał mapy do zasiedzenia w celu przedstawienia niespornych granic nieruchomości podlegającej zasiedzeniu. Jeśli część to na mapie dodatkowo wykonujemy podział. Dalszy tok rozpatruje sąd.
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #3411 2016/12/08 15:33
A skąd taka teoria? Jeśli część nieruchomości jest przedmiotem zasiedzenia, to mam obowiązek przeprowadzić rozgraniczenie? Jeśli sąsiad się nie zgadza na zasiedzenie co się często zdarza, a więc granica jest sporna to sąd nie stwierdzi zasiedzenia?
Jakie przepisy w takich sytuacjach regulują sporządzenie mapy do zasiedzenia?

P.S. Argument, że ktoś miał w taką sytuację w sądzie albo, że któryś sędzia tak robi to trochę mało biorąc pod uwagę, że to forum dotyczące uprawnień, a często odpowiedzi użytkowników to tylko ich przemyślenia nie poparte przepisami :)
GeoKrzychu Avatar
GeoKrzychu odpowiedział w temacie: #3421 2016/12/09 15:07
Masz rację napisałem tak w oparciu o praktykę.- poprawię się
Ale wygląda na to ,że jednak Ty masz rację jkbsrwk. Nie ma dokładnie wyszczególnione jakie dokumenty dokładnie do wniosku o zasiedzenie ale w przypadku całej nieruchomości Powinien wystarczyć wypis i wyrys przy braku KW a jeśli jest KW to numer tej księgi
Dz.U. 2015 poz. 2316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
§ 155. W postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie własności nieruchomości lub służebności gruntowej lub stwierdzającym
nabycie własności nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r.
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91) w związku
z art. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 11, poz. 81, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 107, poz. 464) należy określić
nieruchomość według zasad przewidzianych w przepisach o prowadzeniu ksiąg wieczystych. Jeżeli nieruchomość ma
urządzoną księgę wieczystą lub zbiór dokumentów, a przedmiotem nabycia jest cała nieruchomość, wystarcza określenie
nieruchomości według oznaczenia księgi lub zbioru.
W postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie własności nieruchomości
lub służebności gruntowej należy wskazać również datę zasiedzenia.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się