Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

202
egzaminów w bazie
Zakres 2
299
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
218
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Geodeta uprawniony dokonuje podziału nieruchomości o powierzchni 1,78ha w ten sposób, że wydziela z niej działkę o powierzchni 0,5435ha i szerokości około 7m pod poszerzenie drogi, przy czym przyjęcia granic będzie dokonywał w oparciu o dane wykazane w katastrze nieruchomości. Kogo powinien on zawiadomić o czynnościach przyjęcia granic. Ile minimum nowych punktów granicznych będzie musiał wyznaczyć.

 

Wydzielana powierzchnia nowej działki (0.5435 ha) stanowi 31% powierzchni działki dzielonej (1.78 ha). W takim przypadku przyjęcia granic dokonuje się tylko dla tych odcinków granic, do których dochodzą projektowane granice podziału (§ 8.1.podziały). Przez odcinek granicy nieruchomości, rozumie się odcinek wyznaczony przez dwa najbliższe punkty załamania granicy (§ 8.2.podziały).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

llukaszekk Avatar
llukaszekk odpowiedział w temacie: #2860 2016/07/09 13:54
Uważam, że to kogo będzie musiał zawiadomić geodeta zalęzy od tego czy jest to nieruchomość rolna lub leśna czy też, nie, oraz od tego jakie dane dotyczące granic są w EGiB. Związane jest to z faktem, iż po podziale należy obliczyć pola powierzchni dla dwóch nowo powstałych działek a Rozporządzenie w sprawie standardów mówi wyraźnie, że przez odjęcie można obliczyć tylko powierzchnię działek które zostają z wydzielania działek w przypadku gruntów rolnych i leśnych. Jeżeli w ewidencji dane nie spełniają wymagań, to przy nieruchomościach budowlanych, podział trzeba będzie poprzedzić ustaleniem granicy całej nieruchomości, aby potem można było obliczyć pola powierzchni nowych działek na podstawie współrzędnych (Paragraf 77.7 Standardy). Także, albo będziemy zawiadamiać wszystkich sąsiadów, albo tylko tych przy których będziemy przyjmować granicę.
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #2861 2016/07/09 13:58
Procedura ustalenia to procedura, która może poprzedzać przyjęcie. Nie łącz tego w jedną czynność bo to błąd. Mogą być wykonane razem, ale przyjęcie nie zawsze idzie w parze z ustaleniem.

Jakie znaczenie ma czy to nieruchomość rolna czy przeznaczona pod zabudowę?
llukaszekk Avatar
llukaszekk odpowiedział w temacie: #2863 2016/07/09 14:05
Uważam, ze w tym przypadku ma to znaczenie, bo z formalnego punktu nie będzie się dało wprowadzić nowo powstałych działek do ewidencji. Skoro dzielona działka ma określoną powierzchnię jako 1,78, to należy to rozważyć. Choć to tak z praktycznego punktu widzenia, analizując pytania pod egzamin przychylam się do twojej opinii, że nie ma co łączyć ze sobą tych procedur. A
miczo1 Avatar
miczo1 odpowiedział w temacie: #2874 2016/07/11 12:49
Dlaczego nie będzie się według Ciebie dało wprowadzić działek do ewidencji?
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #2876 2016/07/11 14:52
Chodzi o to, że granica może nie spełniać standardów rozporządzenia, ale bez sensu się rozwodzić nad tym przy tym pytaniu, bo nie o to tu chodzi:)
Zachlodek Avatar
Zachlodek odpowiedział w temacie: #3551 2017/01/07 20:54
Wydaje mi się, że w związku z paragrafem 8 zawiadomieniu podlega właściciel nieruchomości oraz sąsiedzi, do których dochodzą projektowane granice podziału?

Rozp w sprawie podziałów

§ 8. 1. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6–7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału
2. Przez odcinek granicy nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, rozumie się odcinek wyznaczony przez dwa najbliższe punkty załamania granicy.

§6. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach – osoby władające tymi nieruchomościami.

5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.


A co do ilości punktów to posługując się
Rozp w sprawie rozgraniczenia
18. 1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200
m.
wydaje mi się, że minimum 5, (początek, koniec i minimum 3 w środku) chociaż zastanawiam się, czy można te rozporządzenie o rozgraniczeniu traktować wprost do podziałów i nie wiem czy rzeczywiście te 200 m są honorowane?
F1 Geodezja Avatar
F1 Geodezja odpowiedział w temacie: #4765 2017/05/06 21:28
200m po skosie czy w poziomie?
AniAni Avatar
AniAni odpowiedział w temacie: #4767 2017/05/07 20:29

A co do ilości punktów to posługując się
Rozp w sprawie rozgraniczenia
18. 1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.
wydaje mi się, że minimum 5, (początek, koniec i minimum 3 w środku) chociaż zastanawiam się, czy można te rozporządzenie o rozgraniczeniu traktować wprost do podziałów i nie wiem czy rzeczywiście te 200 m są honorowane?


Rozp. w sprawie roz. nieruchomości można stosować w innych przypadkach poza rozgraniczeniami, co wynika z:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości.
DRJack Avatar
DRJack odpowiedział w temacie: #6229 2018/02/01 21:18
Moim zdaniem jeśli nie ustala granic i nie wznawia znaków granicznych, a znaki są w terenie i spełniają wymogi §67 (standardy) oraz granice były ustalone i ujawnione w ewidencji to nikogo nie zawiadamia.
radzieji Avatar
radzieji odpowiedział w temacie: #9850 2019/04/04 18:16
Pomimo że znaki są w terenie oraz pomimo tego że mieszczą się w dopuszczalnej odchyłce to będziemy musieli zawiadomić sąsiadów ( tylko tych z $ 8 ust. 1 rozp. podziały) ponieważ kluczowe jest tu zdanie: "przyjęcia granic będzie dokonywał w oparciu o dane z katastru nieruchomości". Oznacza to że będzie działał tu zgodnie z $ 6 ust. 3. przez to ma tu zastosowanie ustęp 4, czyli : W przypadku o którym mowa w ust. 3 o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela ....oraz właścicieli... nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi....
Geodeta_xxx Avatar
Geodeta_xxx odpowiedział w temacie: #9858 2019/04/05 22:53
U mnie wygląda to następująco: jeżeli kamienie stoją to nie zawiadamiam, gdy wznawiam, wyznaczam, ustalam, zawiadamiam, gdy wkopuje nowy Kamień to również zawiadamiam.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się