1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.88 Liczba opinii: 4
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektu” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego.

 

Pytanie występuje również w lekko zmodyfikowanje formie:

Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają czynności, które należy wykonać w ramach „ geodezyjnego opracowania projektu ”. Proszę podać, jaką treść powinien zawierać szkic dokumentacyjny.

 

„GEODEZYJNIE OPRACOWANIE PROJEKTU” obiektów budowlanych jest to zespól czynności geodezyjnych mających na celu określenie danych liczbowych (geodezyjnych), potrzebnych do wyznaczenia w terenie położenia projektowanych obiektów budowlanych, w stosunku do osnowy geodezyjnej.

Danymi geodezyjnymi są: współrzędne x, y, wysokości H, kąty i odległości i powinny one dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.

 

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się