1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Jaka powinna być treść oraz zakres mapy do celów projektowych, kto decyduje o rozszerzeniu zakresu? Jakie materiały wykorzystuje wykonawca mapy do celów projektowych?

 

Zakres mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji oraz obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy (§ 5 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie). Wielkość obszaru opracowania oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę(§ 6.3 ww. rozporządzenia) .

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Łoś Avatar
Łoś odpowiedział w temacie: #2957 2016/07/25 20:16
Nie ma słowa o tym, kto decyduje o powiększeniu zakresu. Z doświadczenia wiem, że to projektant, ale nie mogę znaleźć podstawy prawnej.
zmooda Avatar
zmooda odpowiedział w temacie: #2958 2016/07/25 20:25

Wielkość obszaru aktualizacji oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie § 6.3

30 m to obszar minimalny jaki należy zaktualizować. Na zlecenie np.: inwestora czy projektanta obszar ten może być większy i nie potrzeba do tego żadnej podstawy prawnej.
marcinn Avatar
marcinn odpowiedział w temacie: #3589 2017/01/13 09:02

30 m to obszar minimalny jaki należy zaktualizować. Na zlecenie np.: inwestora czy projektanta obszar ten może być większy i nie potrzeba do tego żadnej podstawy prawnej.


to wynika z poniższego paragrafu:
zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą (§72 standardy)

marek1982 Avatar
marek1982 odpowiedział w temacie: #3875 2017/02/01 20:54
Ja dodałbym jeszcze par.79.1 z rozporządzenia w sprawie standardów
Treśc mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi byc zgodna z treścią mamy ewidencyjnej.
TNgeo Avatar
TNgeo odpowiedział w temacie: #4415 2017/03/15 21:08
Jak to jest z tym obszarem otaczającym teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m? Czyli najmniejszy zakres jaki może wykonać geodeta to kwadrat o bokach 60 na 60 m?
TNgeo Avatar
TNgeo odpowiedział w temacie: #4437 2017/03/18 10:48
Ponawiam pytanie co do zakresu dla mapy do celów projektowych. Jak wasze ośrodki podchodzę do zakresu? Art. 5 Rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań gk mówi o o obszarze otaczającym teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. A nie jest tak może że wykonuję aktualizację w zakresie- kwadrat 25 na 25 m, a robię kołnierz z widoczną treścią mapy 60 na 60 m? Słyszę od kolegów że jedne ośrodki przyjmują MDCP z zakresem np 20 na 20 m a niektóre upierają się z zakresem 60 na 60 m.
zmooda Avatar
zmooda odpowiedział w temacie: #4438 2017/03/18 13:21

Jak to jest z tym obszarem otaczającym teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m? Czyli najmniejszy zakres jaki może wykonać geodeta to kwadrat o bokach 60 na 60 m?


Według mnie tak.
MichalM Avatar
MichalM odpowiedział w temacie: #8052 2018/08/21 20:19

Jak to jest z tym obszarem otaczającym teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m? Czyli najmniejszy zakres jaki może wykonać geodeta to kwadrat o bokach 60 na 60 m?


Według mnie tak.


Jeżeli terenem inwestycji byłby punkt to wtedy najmniejszym obszarem byłby okrąg o promieniu 30m ;)
elgeorado Avatar
elgeorado odpowiedział w temacie: #11030 2019/10/28 19:43
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań par.6.3 wielkość obszaru o którym mowa w par.5 oraz skalę mdcp dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się