1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.67 Liczba opinii: 3
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Przepisy dotyczące opracowań geodezyjno-kartograficznych w budownictwie stanowią, że projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na aktualnej kopii mapy zasadniczej. Proszę podać definicję mapy zasadniczej oraz omówić czynności formalne i techniczne jakie powinien wykonać geodeta, który otrzymał zlecenie na dostarczenie aktualnej kopii mapy zasadniczej.

 

Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów (Art. 2 pgik).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Misiek190 Avatar
Misiek190 odpowiedział w temacie: #4090 2017/02/11 14:17
1) Zgłoszenie pracy PGIK 12.1.3
2) Opłata za materiały PGIK 12.3; 40a.1
3) Analiza materiałów standardy 6, 78
4) Wywiad terenowy standardy 7
5) Pomiar standardy,28,29,32,35,36,37,38
6) Opracowanie wyników standardy 63
7) Operat standardy 71
8) Zakończenie prac PGIK 12a1 + opłata za uwierzytylnienie PGIK 40b.1.3
Tusia884 Avatar
Tusia884 odpowiedział w temacie: #5460 2017/09/11 16:54
Aktualna kopia mapy zasadniczej....-to przecież nie to samo co kopia aktualnej mapy zasadniczej. Kto redaguje te pytania :) Masakra :) Gdyby pytali o aktualną kopię to geodeta mógłby pójść do tzw. okienka w starostwie i zamówić kopie mapy zasadniczej na dany dzień i po sprawie.... Tylko z kontekstu i miejsca w jakim się znajdować będziemy na egz należy wnioskować, że w pytaniu pytają o MDCP, o której mowa paragrafie 5 rozpo ws czynności.

Dodałabym jeszcze paragraf 72 standardów: "Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym". Skoro już mowa w pytaniu o zleceniu itd..
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #5470 2017/09/11 21:12
zakres mapy na podstawie umowy ze zleceniodawcą
można dodać że na wniosek projektanta dodatkowy pomiar szczegółów terenowych: np. lica drzew. albo wszystkie drzewa (włącznie z owocowymi). do tego odpowiednia legenda.
eskampista Avatar
eskampista odpowiedział w temacie: #8286 2018/10/21 18:03
wydaj mi się ża nalezy jeszcze dodać
-w wypadku gdy dla działki jest MPZT albo decyzja o warunkach zabudowy - nanieść na mapę linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu osie dróg
-dokonać badania KW jeżeli jest to niezbędne dla inwestycji
-ustalić czy na życzenie zleceniodawcy pokazać dodatkowe elementy które nie są terścią mapy

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się