Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.00 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest sporządzenie mapy do celów projektowych w lokalnym układzie współrzędnych? Proszę uzasadnić odpowiedź.

 

Tak - dopuszczalne jest sporządzenie mapy do celów projektowych w lokalnym układzie współrzędnych.

W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości dopuszcza się sporządzenie mapy jednostkowej w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (§ 4.3)
Log in to comment

fafik Avatar
fafik odpowiedział w temacie: #1739 2016/02/01 12:12
podst. 4.3
all1990 Avatar
all1990 odpowiedział w temacie: #1854 2016/02/06 22:38
Kwestia sporna czy można wykonywać mdcp w układzie lokalnym- owszem rozporządzenie w sprawie opracowań gik w budownictwie dopuszcza takie rozwiązanie. Jednak Rozporządzenie w w sprawie Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych mówi, że dla prac geodezyjnych i kartograficznych stosuje się system odniesień przestrzennych w szczególności dla map w skalach większych od 1:10000 układ PL-2000.
W dniu 04.02 odbyło się szkolenie, które prowadził WINGiK w Katowicach i bezsprzecznie mówił on, że wykonywanie map do celów projektowych w układzie lokalnym jest niedopuszczalne, a samo rozporządzenie w sprawie opracowań gik w budownictwie potrzebuje reformy, gdyż nie jest "kompatybilne" z obowiązjuącym prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Jeśli chodzi o mnie to, gdy zostanę zapytany o tę kwestię to odpowiem, że można wykonywać mdcp w układzie lokalnym, gdyż inna odpowiedź może mnie pogrążyć (nie chcę się tłumaczyć i wyjaśniać) A jaka jest wasza opinia w tym temacie?
szneqz Avatar
szneqz odpowiedział w temacie: #2341 2016/04/10 16:39
Jak dla mnie nie można bo pomimo zapisu par 4.3 Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie to rozporządzenie o standardach mowi jasno w par 4.1 że pomiarów dokonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną a par 78 że na postawie zbiorów danych zawartych w bazach danych a rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych par 15.4 układ PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10000 w szczególności mapy ewidencyjnej i zasadniczej
geod1 Avatar
geod1 odpowiedział w temacie: #2343 2016/04/10 17:52
Pytanie brzmi: "Czy dopuszczalne jest", a zatem chodzi o wyjątek opisany w paragrafie 4.3 ( o obiektach prostej konstrukcji)
gdyby było pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest nie złożenie operatu z tyczenia budynku. Też odpowiedź brzmiała by tak. Bo wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 12c.2 PGiK z 17.05.1989r. (czyli operat złożony 30 dni od tyczenia itd...)
Wydaje mi się , że najważniejsze jest zrozumienie pytania, a w dalszej kolejności odpowiedź.
llukaszekk Avatar
llukaszekk odpowiedział w temacie: #2347 2016/04/10 20:00
byłem ostatnio na szkoleniu prowadzonym przez GUGiK, i dyskutowano nad tym przypadkiem, i prowadzący szkolenie powiedział wprost, ze taka możliwość jak najbardziej istnieje, daje ją przywołany paragraf 4.3. Bo czymś innym jest fakt, że generalnie dla całego kraju prowadzona jest mapa zasadnicza, więc przepis ten nie ma zastosowania wprost. Jednak, gdyby takiej mapy czy baz danych nie było to istotnie jest taka możliwość. Wiec odpowiedź na to pytanie musi brzmieć TAK.
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #5352 2017/09/02 15:14
oczywiście że tak, llukaszekk bardzo dobrze to opisał.
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #5353 2017/09/02 15:21
oczywiście że tak, llukaszekk bardzo dobrze to opisał.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się