Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę opisać tryb postępowania przy kontroli rzeźby terenu, przedstawionej w postaci warstwic na wykonanej mapie zasadniczej. Co jest podstawą oceny poprawności wykreślonej rzeźby.


Ocenę dokładności wykonanych pomiarów powierzchniowych ukształtowania terenu i interpolacji warstwic na mapach przeprowadza się przez:

  1. wykonanie niwelacji podłużnej terenu między punktami o znanych współrzędnych, z punktami wiążącymi (pikietami) co 10 m,
  2. sporządzenie profilu podłużnego terenu, na podstawie wyników niwelacji podłużnej, w skali odległości odpowiadającej skali mapy, a w skali wysokości 10 razy większej,
  3. sporządzenie profilu podłużnego terenu między tymi samymi punktami, na podstawie danych z mapy warstwicowej (nałożenie obu profilów na siebie) – wysokości punktów otrzymuje się z przecięcia warstwic z linią niwelacji, a odległości określa się graficznie,
  4. określenie odpowiednich różnic między wykresami profilów w punktach reprezentujących warstwice, traktując je jako błędy prawdziwe ε wysokości warstwic – profil podłużny wykonany na podstawie danych z niwelacji traktuje się jako dokładniejszy,
  5. obliczenie średniego błędu warstwicy na podstawie błędów prawdziwych.

Średni błąd warstwic wykreślonych na danej mapie nie powinien przekraczać wartości od 1/3 do 3/3 zasadniczego cięcia warstwicowego, zależnie od kąta nachylenia terenu.

 

Podstawa prawna:

  1. Instrukcja techniczna G-4:1988 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się