Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.17 Liczba opinii: 3
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci, oraz jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.

 

Sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami (Art. 2 pgik).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Urszula Avatar
Urszula odpowiedział w temacie: #2148 2016/03/13 11:52
Myślę że chodzi w tym pytaniu o dokładność pomiaru wysokościowego par. 36.1 (standardy)
dyziojasiojohan Avatar
dyziojasiojohan odpowiedział w temacie: #2155 2016/03/15 08:42
moim zdaniem też warto powiedzieć że geodeta robi szkic tyczenia (kopie przekazuje kierownikowi) jak i szkic inwentaryzacji z odpowiednimi miarami kontrolnymi to elementów pierwszej grupy szczegółów, oraz że geodeta przekazuje do ODGiK operat z inwentaryzacji sieci.
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #2156 2016/03/15 11:07
Pytanie dotyczy inwentaryzacji.
adzik7 Avatar
adzik7 odpowiedział w temacie: #2633 2016/05/18 19:53
Czy wypada dodać tu informację, że wykonanie inwentaryzacji powykonawczej potwierdza się wpisem do dziennika budowy? (par. 15 rozp. w sprawie rodzaju i zakresu....)

Oprócz informacji o zgodności przekazuje się też kierownikowi budowy kopię mapy z inwentaryzacji (par. 21 rozp. w sprawie rodzaju i zakresu...)
a.palubicka Avatar
a.palubicka odpowiedział w temacie: #2984 2016/07/29 20:05
Dlaczego pytają na egzaminie z zakresu 1 o art. 57.1 Prawa budowlanego skoro nie ma go w wykazie aktów prawnych obowiązujących na ten zakres?
blackjet Avatar
blackjet odpowiedział w temacie: #3008 2016/08/06 19:31

adzik7 napisał: Czy wypada dodać tu informację, że wykonanie inwentaryzacji powykonawczej potwierdza się wpisem do dziennika budowy? (par. 15 rozp. w sprawie rodzaju i zakresu....)


Wydaje mi się, że wpis do dziennika budowy, o którym piszesz dotyczy czynności geodezyjnych w toku budowy, a pytanie jest o obowiązki ciążące na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją, czyli po zakończeniu budowy.

a.palubicka napisał: Dlaczego pytają na egzaminie z zakresu 1 o art. 57.1 Prawa budowlanego skoro nie ma go w wykazie aktów prawnych obowiązujących na ten zakres?

Nasunęło mi się to samo pytanie. Obowiązujący zakres kończy się na art.43 i 45...
lokomotywa Avatar
lokomotywa odpowiedział w temacie: #3934 2017/02/04 15:37
Nieaktualna definicja SUT zamiast "..., jak tunele, przejścia, parkingi,..."- zmiana na - "..., które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.".
Piotr140912 Avatar
Piotr140912 odpowiedział w temacie: #4521 2017/04/02 21:49
Warto dodać, że pomiary wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu wykonujemy na potrzeby tworzenia i aktualizacji bazy danych GESUT
zmooda Avatar
zmooda odpowiedział w temacie: #4523 2017/04/03 08:35
Poprawione
DRJack Avatar
DRJack odpowiedział w temacie: #6052 2018/01/17 16:03
§21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o którym mowa w §20(dokumentacja sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Podstawa prawna:
Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z 21 lutego 1995 r.
zimek Avatar
zimek odpowiedział w temacie: #10645 2019/09/10 06:52
Brak wymienionego w podstawie prawnej pgik
Titelatury Avatar
Titelatury odpowiedział w temacie: #10908 2019/10/12 18:07
Czy powoływanie się w tym pytaniu na Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z 21 lutego 1995 r. jest słuszne? Rozporządzenie to zgodnie z §1 dotyczy jedynie robót wymagających pozwolenia na budowę. Sieci natomiast zgodnie z art. 29 ust. 19a wymagają jedynie zgłoszenia. Nie udzielałbym zatem odpowiedzi w oparciu o to Rozporządzenie. Będę wdzięczny jeśli ktoś rozwieje moje wątpliwości.
Przemek1 Avatar
Przemek1 odpowiedział w temacie: #10909 2019/10/12 18:38
Wnikając w to aż tak bardzo to art. 29 ust.19 nie mówi że wszystkie sieci nie wymagają zgłoszenia. Dajmy na to sieć elektroenergetyczna o napięciu wyższym niż 1 Kv, lub gazowa o ciśnieniu wyższym niż 0.5 Mpa wymaga pozwolenia na budowę i mają zastosowania przepisy w/w rozporządzenia :)
Nie wiem czy ktoś to będzie rozpatrywał to aż tak wnikliwie, ale uważam, że powołanie się na ten akt prawny w tym konkretnym przypadku na pewno nie wpłynie szkodliwie na całokształt odpowiedzi.
Gelo31 Avatar
Gelo31 odpowiedział w temacie: #15336 2021/07/20 20:54
rozporządzenie o czynnościach geodezyjnych w budownictwie- nieaktualne
rozporządzenie w sprawie standardów z roku 2011- nieaktualne

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się