Zasiedzenie

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Zasób nieruchomości

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa.

Źródło: Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Zbiór danych przestrzennych

rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

Źródło: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Znak geodezyjny

znak z trwałego materiału, określający położenie punktów osnowy geodezyjnej.

Źródło: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Znak graniczny

znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

ZSIN

zintegrowany system informacji o nieruchomościach.

Źródło: Rozporządzenie RM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (§ 3)

Najnowsze posty

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się