ETRF'89

(European Terrestrial Reference Frame) – europejski układ odniesień związany z Ziemią, będący podzbiorem międzynarodowego układu ITRF (International Terrestrial Reference Frame); ETRF’89 jest obowiązującym w Polsce geodezyjnym układem odniesienia wchodzącym w skład państwowego systemu odniesień przestrzennych; pomiary GNSS wykonywane na obszarze Europy, w tym Polski, powinny być dowiązywane do układu ETRF.

Wytyczne techniczne G-1.12

Ewidencja gruntów i budynków

system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Źródło: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Free Joomla templates by Ltheme
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się