1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Co zawiera szkic tyczenia?

 

Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu?

§ 21 standardów. Tyczenie i geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych
1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a udowa przyłączy i stacji ładowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
3. Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

Ranking użytkowników

Kto rozwiązał najwięcej testów?

  1. maglet - 899
  2. maruda87 - 673
  3. elakoma - 599
  4. L2GEO1 - 551
  5. Geodeta22 - 543
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się