admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Nowe pytania testowe 2023 2023/07/05 12:07 #21149

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 559
 • Otrzymane podziękowania: 333
Pytania zebrane na podstawie relacji z egzaminów.
 1. Na podstawie czego się robi ustalenie?
 2. Opłata adiacencka?
 3. Zadania Głównego Geodety Kraju - było wymienione zakładanie punktów osnowy podstawowej i gesut.
 4. Precyzja zapisu pomiaru wysokościowego i poziomego?
 5. Które z wymienionych terenów leżą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - były wymienione Morskie wody wewnętrzne, wody morza terytorialnego, strefa przylega i strefa ekonomiczna  z ustawy o obszarach morskich?
 6. Wysokość budynków niskich?
 7. W jakim terminie przekazuje się materiały - 7 dni od ustania przyczyny uchybienia?
 8. Jak dokument trafia do złego organu to  w jakim terminie przekazuje się właściwemu organowi?
 9. Czym oznacza się jednostkę rejestrową gruntów, budynków lokali - identyfikatorem/grupa coś jeszcze?
 10. Główny Geodeta Kraju - kogo powołuje i odwołuje?
 11. Z jaką dokładnością wyznacza się punkt stabilny?
 12. Jaka powinna być odległość studni od granicy działki?
 13. Kiedy jest wyłączany członek komisji?
 14. Rękojmia?
 15. Coś o ogóle ludności (czy jakoś tak)  z jednostek podziału terytorialnego kraju?
 16. Jednostka ewidencyjna dzieli się na ...?
 17. Jakie sprawy reguluje Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne?
 18. Punkt graniczny przyjmuje wartość atrybutu ISD jako „spełnia”. Były wymienione odpowiedzi: 0.30 m; 0.20 m; 0.15 m; 0.10 m?
 19. Wojewoda kontroluje? Odpowiedzi: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów; legalności, gospodarności i rzetelności – w odniesieniu do działalności organów?
 20. Pełnomocnictwo ogólne. Służy do zarządu zwykłego i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 21. Kto powołuje i odwołuje GGK?
 22. Kto powołuje komisję kwalifikacyjną?
 23. Karami dyscyplinarnymi są, po jakim czasie nie można nimi ukarać, czy można nimi ukarać osobę bez uprawnień wykonującą samodzielne czynności?
 24. Za co nie można być karanym jeśli chce się zdobyć uprawnienia?
 25. Kto nakłada karę w postępowaniu dyscyplinarnym?
 26. Kiedy geodeta może umieścić oświadczenie na mapie i co ono zastępuje?
 27. Kim jest wojewoda? (coś o przedstawicielu Rady Ministrów w województwie i zwierzchniku zespolonej administracji rządowej na terenie województwa)?
 28. Symbol wiatrołapu do odgadnięcia?
 29. Jakie zmiany w danych ewidencyjnych przekazuje starosta do podmiotów ewidencyjnych?
 30. Coś o podziale wód (w wariantach: zlewnie, regiony)?
 31. Metody wyznaczenia pomiarowej osnowy wysokościowej?
 32. Kto sprawuje władzę zwierzchnią w Polsce?
 33. Było dziwne pytanie o KW, co jest w I dziale, ale odpowiedzi do tego były niestandardowe - jakieś dane powiązane z egib między innymi?
 34. Dokładność pomiaru zapory wodnej?
 35. Kto wydaje decyzję zatwierdzającą plan urządzania lasu.
 36. Jakie są ograniczone prawa rzeczowe i w odpowiedziach była: dzierżawa, zastaw, hipoteka, służebność (w testach nie było takich odpowiedzi wcześniej, przynajmniej ja nie widziałem).
 37.  Dwa pytania dotyczące odchylenia od linii prostej przy pomiarze sytuacyjnym:
  a.) w jednym chodziło o pomiar krawężnika i trzeba było wskazać kiedy można pominąć punkt na łuku, jak odchylenie punktu od prostej łączącej dwa sąsiednie pomierzone punkty nie przekracza 0,10m
  b.) w drugim trzeba było wskazać kiedy można pominąć ten punkt jak to odchylenie jest większe niż 0,10m, pamiętam że była w jednej odpowiedzi sieć ciepłownicza podziemna, a w drugiej odpowiedzi sieć ciepłownicza podziemna, a w pozostałych szczegóły II i III grupy, nie zaznaczyłem tylko odpowiedzi sieć ciepłownicza naziemna.
 38. Jak się ustala granice i tam w odpowiedziach były punkty z par. 33 rozp. o egib i czwarta odpowiedź, że na podstawie opracowań fotogrametrycznych.
 39. Kto sprawuje władzę zwierzchnią w Polsce?
 40. Na czyj wniosek wojewódzka komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie w celu ukarania?
 41. W jakim terminie strona może odwołać się od decyzji
  a) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia stronie decyzji ustnie
  b) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  c) w terminie 14 dni od dnia kiedy strona dowiedziała się o decyzji
  d) w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 42. Na jak długo starosta wywiesza informacje wykonawcy gdy właściciele nie są z nami lub gdy nie ma ich adresu (lub coś w tym stylu pytanie brzmiało):
  - przez okres co najmniej 7 dni informacje, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem
  - przez okres co najmniej 14 dni informacje, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 15 dni przed wyznaczonym terminem
  - przez okres co najmniej 21 dni informacje, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 22 dni przed wyznaczonym terminem
  - przez okres co najmniej 28 dni informacje, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 29 dni przed wyznaczonym terminem
 43. Za jakie dane przestrzenne odpowiada GGK:
  - działki ewidencyjne
  - gleba
  - system siatek georeferencyjnych (coś w tym stylu było, ostatniego nie pamiętam)
 44. Było pytanie które się pojawiło na forum o to kiedy pomijamy przy dokładności 0.10 na szczególe: 
  - sieć ciepłowniczą naziemną
  - sieć ciepłowniczą podziemną
  - kontury klasyfikacyjne (chyba)
  W tym pytaniu było napisane przez zaprzeczenie, czyli trzeba było zaznaczyć 3 odpowiedzi a nie jedną (sieć ciepłowniczą naziemną).
 45. Było pytanie jakie są ograniczone prawa rzeczowe (też było już pisane)
 46. O zgłoszenie uzupełniające pamiętam odpowiedzi 3 (które ktoś wyżej napisał):
  - zmiana kierownika
  - powiększenie zakresu opracowania terenu
  - powiększenie zakresu opracowania terenu  zamkniętego ( i ostatniego nie pamiętam)
 47. Kilka pytań było odnośnie odpowiedzialności dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego ale już nie pamiętam o czym one były. Warto sobie przejrzeć na przyszłość.
 48. Pas nadbrzeżny?
 49. Co stanowi teren zamknięty: -lotniska wojskowe, -lotniska cywilne, -tereny pkp, -składy amunicji
 50.  


Pytania, które są w bazie, ale na teście miały inne opcje do wyboru:
1. Kiedy materiałom nadaje się klauzulę "poufne"?
2. Dane ewidencyjne działki?
3. Dane ewidencyjne budynku?
Za tę wiadomość podziękował(a): slavo15, Kamillo, Wikigeodeta, Askell, nnnina, Martagrzywaczewska, marcinjaniec, niv0815, geodeta_rm, Alicja94 and 5 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/25 21:04 #21264

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 559
 • Otrzymane podziękowania: 333
Jakie Elementy nie są trwale związane z budynkiem
- nawis
- taras
- łącznik
- wiatrołap

W sieci specjalnej jakie są typy przewodów:
a) benzynowe,
b) naftowe,
c) inne;
d) nie wyróżnia się typów przewodów sieci specjalnej

Zgłoszenie uzupełniające - i tam była opowiedz teren przyległy jako obszar terenu zamkniętego ( coś w ten deseń) - tu nie wiedziałem czy to zaznaczyć ale w rozporządzeniu nie ma nic o terenie zamkniętym więc nie zaznaczyłem. Być może trzeba było zaznaczyć
- zmiana kierownika
- powiększenie terenu zamkniętego
- i jakaś opcja z tego co pamiętam nie poprawna odpowiedz.

Budynek wysokościowy to budynek mający:
-25m
-50m
-55m
-70m chyba jakoś tak

Ograniczone prawa rzeczowe:
-użytkowanie
-dzierżawa
-zastaw
-hipoteka

Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami
- Prezes Wód Polskich
- starosta
- dyrektor urzędu morskiego;
- dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich

Właściciel gruntów sąsiednich chce połączyć działkę
- może złożyć wniosek o połączenie działek z urzędu
- może złożyć wniosek do sądu o połączenie KW nie pamiętam więcej

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
- tu wymienione podmioty, ale nie pamiętam dokładnie jakie były odpowiedzi.

Był identyfikator TERYT (losowe liczby podaje) 125862_1 i po numerze jaka to jest gmina:
- gmina wiejska
-gmina miejska
-gmina miejsko-wiejska
-miasto w gminie miejsko-wiejskiej
 
Za tę wiadomość podziękował(a): misiamisia, geodeta_rm

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/26 23:52 #21271

 • msk91
 • msk91 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Słuchajcie, mam pytanie, jakim cudem na testach z zakresu 1 pojawia się opłat adiacencka skoro gospodarki nieruchomościami nie ma w wykazie aktów prawnych?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/27 09:36 #21272

 • Klakierek
 • Klakierek Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 10

Słuchajcie, mam pytanie, jakim cudem na testach z zakresu 1 pojawia się opłat adiacencka skoro gospodarki nieruchomościami nie ma w wykazie aktów prawnych?

na testach pojawiają się pytania ze wszystkich zakresów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/27 10:00 #21274

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 3
Ta cała komsja, to w ogóle przeczytała rozporządzenie w sprawie uprawnień?


§ 16. 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Głównego Geodetę Kraju za
mieszcza się w terminie do dnia 31 stycznia wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę przygotowania pytań
na egzamin pisemny i ustny, a także pytania z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

§ 15. 1. Egzamin pisemny obejmuje:
1) część ogólną składającą się z 60 pytań testowych...I wreszcie sam wykaz:

Opis sposobu korzystania z wykazu:
Wskazany w tytule tabeli zakres uprawnień zawodowych oznacza, że z aktu prawnego zamieszczonego w kolumnie 2 mogą
być zadane pytania na egzaminie pisemnym i ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla odpowiedniego
zakresu uprawnień.Może już czas zapewnić członkom komisji odbycie dodatkowej praktyki w zakresie Art. 46 pkt 1) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Theo.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/27 10:11 #21275

 • msk91
 • msk91 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Na testach powinny pojawiać się pytania z części wspólnej aktów prawnych dla danych zakresów, a nie ze wszystkich. Bo rozumiem, że jak zakres 1 zdaje z zakresem 4 to ma też ich pytania, a jak z zakresem 2 to pytania z dwójki? W głowie się lekko nie mieści co tu się wyprawia.

Z tego co słyszałem ostatnio na testach z jedynki było również pytanie z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/27 10:50 #21276

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 469
 • Otrzymane podziękowania: 197

Na testach powinny pojawiać się pytania z części wspólnej aktów prawnych dla danych zakresów, a nie ze wszystkich. Bo rozumiem, że jak zakres 1 zdaje z zakresem 4 to ma też ich pytania, a jak z zakresem 2 to pytania z dwójki? W głowie się lekko nie mieści co tu się wyprawia.

Z tego co słyszałem ostatnio na testach z jedynki było również pytanie z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
tak, zawsze tak bylo, testy sa jedne, ogolne

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/27 11:35 #21277

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 3
A zatem postępowanie kwalifikacyjne prowadzone było niezgodnie z obowiązującym prawem.

I teraz zasadnicze pytanie:
Czy osoby poszkodowane rażącym naruszeniem prawa przez komisję kwalifikacyjną ten fakt zaskarżą, czy też - jak przystało na dumnych pretendentów do elitarnego grona wytrawnych specjalistów w dziedzinie prawa - nadal będą prezentować sobą postawę lichą i durnowatą, żeby nie "smuszczać naczalstwa"...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 05:52 #21284

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 469
 • Otrzymane podziękowania: 197

A zatem postępowanie kwalifikacyjne prowadzone było niezgodnie z obowiązującym prawem.

I teraz zasadnicze pytanie:
Czy osoby poszkodowane rażącym naruszeniem prawa przez komisję kwalifikacyjną ten fakt zaskarżą, czy też - jak przystało na dumnych pretendentów do elitarnego grona wytrawnych specjalistów w dziedzinie prawa - nadal będą prezentować sobą postawę lichą i durnowatą, żeby nie "smuszczać naczalstwa"...
No nie bardzo, bo masz to w Rozp Uprawnienia:

§ 15. 1. Egzamin pisemny obejmuje:
1) część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów aktów prawnych oraz standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym przy każdym pytaniu testowym jest podanych od 2 do 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna;

2) część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana, oraz wskazania aktów prawnych regulujących zagadnienia określone w tych pytaniach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez marekszczepan.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 10:20 #21288

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 3
No i to właśnie ukazuje całą nędzę tych tzw. "egzaminów":  zakuwacie na pamięć jak durnie po kilka tysięcy stron przypadkowych przepisów, a nie macie najmniejszego pojęcia o elementarnych zasadach prawa... Ta cała komsja zresztą też.


§ 2. 1. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:
2) wskazanie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana.


§ 15. 1. Egzamin pisemny obejmuje:
1) część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów aktów prawnych oraz standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym przy każdym pytaniu testowym jest podanych od 2 do 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna;


O.K. To teraz wykaż, że na egzaminie na zakres 1 "jest wymagana" znajomość przepisów na zakresy o których nadanie w ogóle nie wnioskowałem...
Ale wcześniej udowodnij, że przepisy UoGN dot. opłaty adiacenckiej są przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii.
O tej "ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego" już nawet nie wspominam...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Theo.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 10:45 #21289

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 469
 • Otrzymane podziękowania: 197

No i to właśnie ukazuje całą nędzę tych tzw. "egzaminów":  zakuwacie na pamięć jak durnie po kilka tysięcy stron przypadkowych przepisów, a nie macie najmniejszego pojęcia o elementarnych zasadach prawa... Ta cała komsja zresztą też.


§ 2. 1. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:
2) wskazanie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana.


§ 15. 1. Egzamin pisemny obejmuje:
1) część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów aktów prawnych oraz standardów technicznych w zakresie geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym przy każdym pytaniu testowym jest podanych od 2 do 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna;


O.K. To teraz wykaż, że na egzaminie na zakres 1 "jest wymagana" znajomość przepisów na zakresy o których nadanie w ogóle nie wnioskowałem...
Ale wcześniej udowodnij, że przepisy UoGN dot. opłaty adiacenckiej są przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii.
O tej "ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego" już nawet nie wspominam...
ja niczego udowadniać nie musze, bo tu wchodzisz w interpretacje i sam dobrze tego prawa nie znasz jak widąc.
odwołuj się więc, apeluj, rób co tam sobie uwążasz, w każdym razie powodzenia ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 11:18 #21290

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 3
No i sam widzisz - pierwsze pytanie i leżysz.
Ale dobrze - "interpretuj" tam sobie dalej, że w ramach egzaminu na zakres 1 można prowadzić egzamin na zakres 2...

odwołuj się więc, apeluj, rób co tam sobie uwążasz, w każdym razie powodzenia ;)
 

A co sobie myślisz, Panie Ładny?
Jakieś dziwnie osobliwe towarzystwo chce się bawić w poważny egzamin państwowy ale nie stosuje się przy tym do przepisów prawa i po uważaniu "uwala" sobie dziesiątki osób - i nikt tego taktownie nie zauważy?
To myśl tak dalej... W SGP kiedyś też tak myśleli.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Theo.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 12:34 #21291

 • slavo15
 • slavo15 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 1
przy odrobinie pecha mozna mieć test na zakres 1 bez pytań z zakresu 1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/08/28 15:07 #21294

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 3

przy odrobinie pecha mozna mieć test na zakres 1 bez pytań z zakresu 1 
I w ogóle - bez pytań z zakresu 2, 4 i 5! Same pytania z Kodeksu Morskiego i Prawa Lotniczego!
Bo jak "bez względu na zakres", to "bez względu na zakres"! Co se żałować...


Czy ta głupota w GUGiK-u ma jakiś kres...?
Za tę wiadomość podziękował(a): Nanatsu37

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Theo.

Nowe pytania testowe 2023 2023/10/06 09:59 #21407

 • geodeta_rm
 • geodeta_rm Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 7
Ktoś na forum napisał, że ostatnio pojawiło się pytanie na testach:

"Właściciel gruntów sąsiednich chce połączyć działkę" i wymienił dwa zapamiętane warianty odpowiedzi:


- może złożyć wniosek o połączenie działek z urzędu
- może złożyć wniosek do sądu o połączenie KW nie pamiętam więcej


Gdzie byście szukali odpowiedzi na te pytanie? Szukam, któryś dzień już i nie mogę znaleźć adekwatnej podstawy prawnej do tego pytania. Będę wdzięczny za pomoc :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.185 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się