Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/02/09 22:14 #14015

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 342
 • Otrzymane podziękowania: 103

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/02/09 22:14 #14016

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 342
 • Otrzymane podziękowania: 103
1 A
2 BCD
3 AD
4 ABD
5 ACD
6 BC
7 AB
8 ABCD
9 D
10 ABD
11 CD
12 BD
13 C
14 D
15 B
16 B
17 D
18 D
19 ACD
20 BD
21 ACD
22 AD
23 CD
24 CD
25 ABC
26 D
27 C
28 ABCD
29 A
30 A
31 ABCD
32 ACD
33 BCD
34 C
35 A
36 ABC
37 ABCD
38 D
39 AB
40 A
41 ABCD
42 A
43 A
44 B
45 D
46 ABCD
47 B
48 ABCD
49 ABCD
50 C
51 A
52 ABC
53 C
54 C
55 AB
56 ABC
57 A
58 AD
59 AC
60 AC
Za tę wiadomość podziękował(a): suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/03/08 20:06 #14201

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Z dala
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 13
52.Centrem znaku geodezyjnego jest odpowiednio:
a. dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku
b. dla punktów osnowy wysokościowej - najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku
c. dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne
ABCD

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2. Pomiary osnów wykonuje się w odniesieniu do centra znaku geodezyjnego, przy czym centrem jest odpowiednio:
1) dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo – fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku;
2) dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo – fizycznie zaznaczony środek znaku;
3) dla punktów osnowy wysokościowej – najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku.


No i tu nie wiem czy poprawnie będzie zaznaczyć ABC, D, czy ABCD.
:D

Reszta wg. mnie 100% poprawnie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/03/09 20:51 #14205

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 342
 • Otrzymane podziękowania: 103
ABCD jest poprawną odpowiedzią. Jest wątek na forum o tym pytaniu.
Za tę wiadomość podziękował(a): suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/03/31 17:28 #14385

 • NitroAndrzej
 • NitroAndrzej Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
12. Na podstawie Art. 20.22. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
      a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
      b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

Czyli jeśli nie ma w EGiB zapisu uzupełniającego podpunkt b) to odpowiedź D jest błędna i tylko odpowiedź B jest poprawna.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez NitroAndrzej.

Test nr 14 - 14 październik 2020 r. 2021/03/31 17:40 #14386

 • NitroAndrzej
 • NitroAndrzej Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
26. Na podstawie KPA:
Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw administracyjnych] §  1.  Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
[...]
§  3.  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Czy tutaj odpowiedź A nie jest tez poprawna, a więc AB to komplet odpowiedzi?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.136 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się