admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/05/15 18:33 #20896

 • Jacques
 • Jacques Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Chyba nowe pytanie na stronie GUGIK: 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
Wybierz wszystkie poprawne:

a.złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego

b. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  

c.złożone w polskim urzędzie konsularnym

d. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/05/17 19:05 #20907

 • agnieszka
 • agnieszka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 10
Wychodzi na to, że trzeba zaznaczyć wszystkie odpowiedzi jako poprawne.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
Wybierz wszystkie poprawne:
a.złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego

b. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  

c.złożone w polskim urzędzie konsularnym

d. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
Za tę wiadomość podziękował(a): BAMBIT

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/05/17 22:29 #20910

 • MalyWielki
 • MalyWielki Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 12

Chyba nowe pytanie na stronie GUGIK: 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
Wybierz wszystkie poprawne:

a.złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego

b. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  

c.złożone w polskim urzędzie konsularnym

d. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
Stare już było kilka miesięcy temu, czasem trafia się to a czasem to drugie z żołnierzem 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/05/18 00:16 #20911

 • agnieszka
 • agnieszka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 10
W zestawieniu pytań z sierpnia ubiegłego roku nie było pytania tożsamej treści, ale fakt, niewiele się różni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/07/03 11:02 #21139

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 592
 • Otrzymane podziękowania: 367
Uaktualniony plik z bazy GUGiK 2022.
Przez ostatnie kilka dni pobierałem pytania z bazy GUGiK i nie natrafiłem na nowe pytania. GUGiK nie zaktualizował jeszcze swojej bazy o pytania z ostatnich egzaminów.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka, Ninka260, Nanatsu37, MM_2020, Asz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/07/03 13:33 #21140

 • piter_
 • piter_ Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 3
A czy one nie pojawiają się wraz z publikacją przepisów obowiązujących na egzaminach do poszczególnych zakresów? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/07/03 14:23 #21141

 • geodeta_rm
 • geodeta_rm Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 7
Pewnie pojawią się dopiero w styczniu 2024. A teraz to trzeba bazować na dobrej woli zdających, że napiszą pytania, które zapamiętali :) Bo chyba nikt nie będzie czytał całej bazy ustaw i rozporządzeń :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/11/30 10:06 #21689

 • PawełN
 • PawełN Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 17
Mam wątpliwość odnośnie tego pytania:

33567 Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:
- starostowie
- wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)
- geodeci posiadający odpowiednie uprawnienia
- sądy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 29. 3
+
Art. 35. 1. Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne
związane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący
to postępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomości.

Jako prawidłowe zaznaczone są odpowiedzi wójtowie i sądy uważam, że powinna być jeszcze odpowiedź starostowie bo oni są organem prowadzącym scalenie. Zapraszam do dyskusji.
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez PawełN.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/11/30 15:32 #21691

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 52
To jest pytanie z cyklu: nie wiadomo co autor miał na myśli.
Forma pytania (Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:) i zapis w art. 29.3: "Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (B,P) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy." wskazuje na odpowiedź wójtowie, B, P i sądy.  Pytanie i odpowiedź stricte wyjęte z przepisu prawa. 
Ale istnieją szczególne przypadki, jak ten, gdy na podstawie art. 35 decyzja starosty o sceleniu i wymianie gruntów zastępuje decyzję o rozgraniczeniu. 
Wydaje mi się, że zaznaczenie odpowiedzi "starosta" jest do wybronienia, gdyby jej w kluczu odpowiedzi nie było.
Za tę wiadomość podziękował(a): PawełN, Piotr Bartosz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/02 20:31 #21696

 • SerPiorun
 • SerPiorun Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 73
 • Otrzymane podziękowania: 33
A co z tym pytaniem z bazy?

29872 Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą między innymi następujące rejestry publiczne:
- państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
- krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów
- rejestr cen i wartości nieruchomości
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 7

Dlaczego "rejestr cen i wartości nieruchomości" jest poprawne? Nie widzę tego w ustawie w podanym artykule 7. Natomiast  w jest art. 4. 1a. 7) rejestr cen nieruchomości. Nie ma słowa wartości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/03 00:15 #21697

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 52
Tak, masz rację, teraz odpowiedź "rejestr cen i wartości nieruchomości" powinna być błędna. Ten zapis w ustawie PGiK został zmieniony na "rejestr cen nieruchomości" po zmianie tej ustawy w 2020 roku. Być może to jest jeszcze stare pytanie i obecnie pewnie już mają zaktualizowane. A jeśli nie, to ja bym tego nie zaznaczała. My niestety mamy dostęp do "starych" pytań, nowych od stycznia nie udostępnią.....
Powodzenia w przyszłym tygodniu na egzaminie :-) 
Za tę wiadomość podziękował(a): SerPiorun

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/03 07:24 #21698

 • Mona25
 • Mona25 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 7
Zastanawia mnie to pytanie, w kluczu jest tylko jedna odpowiedź ale wydaje mi się że wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian gruntowych też powinien być, przecież niekoniecznie musi być na mapie, może stanowić odrębny dokument...

*Co jest obowiązkową, integralną częścią decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
- wykaz synchronizacyjny
- wykaz zmian gruntowych
- mapa z projektem podziału nieruchomości
- wykaz zmian danych ewidencyjnych

 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mona25.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/03 11:10 #21699

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 52
Ale pytanie jest jednoznaczne: co jest obowiązkową  częścią decyzji. Wykaz synchronizacyjny w ogóle nie jest obowiązkowy.
Natomiast wykaz zmian gruntowych najczęściej jest zawarty w dokumencie: mapa z projektem podziału i wtedy nie stanowi odrębnego dokumentu.
Tylko ta mapa jest obowiązkowa. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Mona25, Airmud, geomandragora, SerPiorun

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/03 16:06 #21702

 • SerPiorun
 • SerPiorun Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 73
 • Otrzymane podziękowania: 33
W skład komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wchodzą:
- przedstawiciel organizacji zawodowej
- dwaj sekretarze komisji kwalifikacyjnej
- Główny Geodeta Kraju
- wiceprzewodniczący
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii § 7

Ciekawe czy po zmianie rozporządzenia te odpowiedzi też byłyby poprawne. Czy sekretarz i jego zastępca = dwaj sekretarze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2023/12/03 22:08 #21706

 • AgnieszkaPietryga
 • AgnieszkaPietryga Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
Pewnie to zmienią na poprawne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.185 s.