Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/03/04 12:00 #2683

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 365
 • Otrzymane podziękowania: 177
Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których...

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru wysokościowego podziemnych elementów przyłączy, co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów przyłączy i z jaką dokładnością? Jakie są obowiązki wykonawcy po zakończeniu prac?

 

Co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów przyłączy i z jaką dokładnością?

Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.

Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się (§ 35.2 standardów):

 1. naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
  1. przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
  2. elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
 2. podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
  1. dna studzienek kanalizacyjnych,
  2. wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
  3. osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
  4. wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
  5. górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
  6. załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tychprzewodów.
Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/05/28 11:24 #2684

 • JolHad
 • JolHad Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 3
PGIK- Obowiązki wykonawcy po zakonczeniu prac
Art. 12a.
1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;
2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/05/28 13:47 #2687

 • Gucio
 • Gucio Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 86
 • Otrzymane podziękowania: 6
Dokumentacja geodezyjna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Par 20 Rozp w budown
Wykonawca prac przekazuje :
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji + informacje o zgodności z planem zagospodarowania Par 21 Rozp w budown
Po wykonanej inwentaryzacji wykonawca wykonuje wpis do dziennika budowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/09/25 16:39 #3134

 • macius_86
 • macius_86 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 12
No niby wszyscy wiedzą, że GPS średnio wysokości pokazuje, ale nie powinno się odpowiedzieć, że można pomierzyć? Zgodnie ze standardami:

§ 9. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się pomiarowe techniki zapewniające wyznaczenie położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:
1) technikę statyczną;
2) technikę szybką statyczną;
3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

§ 10. Do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG–EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2. -czyli niby można

§ 29. 1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,10 m – w przypadku szczegółów terenowych I grupy;
2) 0,30 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy;
3) 0,50 m – w przypadku szczegółów terenowych III grupy.

§ 36. 1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
2) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;
3) 0,10 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, o których mowa w § 35 ust. 3, niemarkowanych w terenie.
2. Geodezyjny pomiar wysokościowy na potrzeby tworzenia i aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet ze średnim błędem nieprzekraczającym:
1) 0,20 m – w przypadku terenów o nachyleniu nie większym niż 6°;
2) 0,50 m – w przypadku terenów o nachyleniu większym niż 6°.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/09/26 07:57 #3135

 • zmooda
 • zmooda Avatar
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 1001
 • Otrzymane podziękowania: 200
Niby można. Trzeba tylko pamiętać z jaką precyzją pracuje system ASG-EUPOS
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/09/27 11:35 #3136

 • macius_86
 • macius_86 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 12
Więc, odpowiedź (opierając się na standardach - które nas obowiązują) powinna wyglądać tak: "Zgodnie z paragrafami 9, 10, 29 i 36 przy zastosowaniu odpowiednich technik pomiarowych oraz pomiarze w odpowiednich warunkach. Możliwy jest pomiar inwentaryzacji przyłącza kanalizacyjnego w/w metodą."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/12/13 11:18 #3447

 • dudas
 • dudas Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 34
 • Otrzymane podziękowania: 11
Potwierdzam to co napsał macius_86.
Napisałem kiedyś na pisemnym właśnie, że nie można i przez to oblałem. Panowie z komisji powiedzieli, że "nie do końca tak jest napisane w standardach". Przepis przepisem a życie inaczej uczy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2016/12/13 19:55 #3448

 • GeoPryzmat
 • GeoPryzmat Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 3
a dopisałeś dlaczego nie można, że nawet najdokładniejszą techniką (statyczna) nie uzyska się dokładności poniżej 0.02.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2017/06/25 16:28 #5059

 • Kali_7
 • Kali_7 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 43
 • Otrzymane podziękowania: 11
a czy można pomierzyć metodą GNSS sam punkt wpięcia przyłącza do budynku? bo mi w ośrodku takie coś nie przechodzi, więc jak dla mnie powstaje ograniczenie w pomiarach GNSS przyłącza

i odpowiadając na pytanie "Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS" to bym napisał, że nie ma technicznej możliwości pomiaru wpięcia do budynku i ten punkt należy pomierzyć inną metodą,
Chodź nie jestem przekonany czy zarys odpowiedzi GUGiK na to pytanie może zawierać taką uwagę, bo się z tym na forum nie spotkałem

A sam problem sprowadza się do tego czy narożnik, czy ścianę budynku można pomierzyć bezpośrednio metodą GNSS, jakie jest Wasze zdanie i doświadczenie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2017/08/23 21:53 #5315

 • daro1984
 • daro1984 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 3
Odpowiadając na pytanie "Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS"

Wodociąg stanowi nieelastyczny podziemny obiekt sieci uzbrojenia terenu, dlatego w tym wypadku pomiar GNSS balansuje na granicy ryzyka ze względu na precyzję pomiaru wysokości 0,05 m. Przy dobrych warunkach pomiaru bez zakłóceń, można pokusić by się na technologię GNSS, przy pomiarze kontrolnym elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu. Ze względu na występujący pomiar miejsca wpięcia do budynku, zastosowałbym pomiar w technologii niwelacji geometrycznej lub tachimetrii w oparciu o założoną osnowę pomiarową.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez daro1984.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2017/09/10 14:28 #5431

 • mateo-17
 • mateo-17 Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 226
 • Otrzymane podziękowania: 87
1) jeśli odbiornik odbiera poprawki i mierzy to można zmierzyć wcięcie przyłącza do budynku. poza tym można zmienić wysokość anteny na tyczce i unieść odbiornik nad budynek celem lepszej widoczności satelitów. ponadto gdy pomiar jest w miejscu gdzie odkryty jest horyzont na południe oraz wschód i zachód tymbardziej powinna być taka możliwość, ponieważ tam jest najwięcej satelitów.
2) odbiornikiem GNSS można uzyskać dokładność 1cm-wysokościowo. zastosowanie odpowiedniej technologii pomiaru wraz z analizą dokładnościową wystarczy.
3) odnoście tych wcinek jeszcze, jest to szczegół II grupy dokładnościowej, czyli możliwy jest pomiar w oparciu o szczegóły I grupy dokładnościowej, dlaczego natem nie zrobić metody ortogonalnej gdzie bazą jest ściana budynku a miejsce wcięcia to bieżąca na domiarze zero?
4) jeszcze pomiar budynku metodą gnss. to już inna sprawa. ja niektóre szczegóły I grupy dokładnościowej niedostępne do pomiaru bezpośrednio mierzę metodą wcięcia liniowego przy pomocy gnss (wiadomo 2 punkty + 2x odległość). przy czym z narożnikiem budynku jeszcze tego nie próbowałem i nie wiem co na to odgik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2018/05/10 21:16 #7376

 • Gulek6
 • Gulek6 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 2
Moim zdaniem nie końca można mierzyć szczegóły związane z kanalizacją przy pomocy GNSS, ponieważ w standardach jest napisane "......wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem NAJBLIŻEJ położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż: " a przecież mierząc GPSem jesteśmy nawiązani do stacji referencyjnej, która na pewno nie jest najbliższym punktem osnowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2018/05/10 21:48 #7377

 • mateo-17
 • mateo-17 Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 226
 • Otrzymane podziękowania: 87
Zgadza się. Moja wypowiedź powyżej jest błędna.
Wysokości sieci kanalizacyjnej np. niwelacją geometryczną

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2018/05/23 14:12 #7531

 • krzysztof1986
 • krzysztof1986 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Gulek6 brawo. Setki razy to czytałem i nie wywnioskowałem tego co Ty. Tylko idąc tym tokiem rozumowania to techniką GNSS nie można mierzyć wysokościowo żadnych szczegółów, bo sformułowanie "wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem NAJBLIŻEJ położonych punktów osnowy..." tyczy się wszystkich podpunktów a nie jedynie 2) 0,02m - dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych. Wyjątkiem byłby pomiar w obrębie stacji referencyjnych. Coś tu mi nie gra.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ... 2018/05/23 14:32 #7534

 • krzysztof1986
 • krzysztof1986 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Tak pod egzamin to ja bym twardo nie stał przy stwierdzeniu, że techniką GNSS nie można mierzyć wysokości kanalizacji. Nigdzie to nie jest jednoznacznie stwierdzone. Jeżeli udowodnię, że dany odbiornik osiąga dokładność pomiaru wysokości 0,01m to jak najbardziej mogę zastosować go do pomiaru kanalizacji. Dodatkowo zgodnie z par. 15 Standardów dopuszcza się stosowanie innych technik niż określone rozporządzeniem pod warunkiem udowodnienia zachowania dokładności pomiaru. Jak udowodnię, że szlaufwagą :) uzyskam 0,02m względem osnowy to i tym "urządzeniem można mierzyć.
Można jedynie dodać, że aktualna wiedza techniczna wskazuje na to, że na dzień dzisiejszy technika GNSS nie osiąga dokładności 0,02m pomiaru wysokości, w związku z czym zaleca się niwelację geometryczną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.168 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się