admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

10. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, o którym mowa w 2023/09/19 08:19 #21355

 • katkaa28
 • katkaa28 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 3
10. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w sytuacji, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku prac geodezyjnych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego a zleceniodawcą tych prac nie są właściciele nieruchomości objętych tymi zmianami?

Jak to pytanie ugryźć?
W pytaniach z 2022 r było następujące 

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych?

I na forum była podjęta dyskusja z czego wynikło że stroną jest wykonawca.


W pierwszym pytaniu znalazłam taka odpowiedz? 

Zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z tym stroną postępowania są co do zasady podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 - właściciele nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania; lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

To jak to w końcu jest ? Kto jest stroną? :) bo chyba nie ma znaczenia czy aktualizacja miałabyć w związku z realizacją inwestycji celu publicznego czy na zlecenie właściciela?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

10. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, o którym mowa w 2023/10/10 09:36 #21424

 • BAMBIT
 • BAMBIT Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 14
Jeśli dokumentacja została przyjęta do zasobu to wykonawca skończył swoje opracowanie i o niczym dalej nie jest informowany przez administrację. Stroną zgodnie z w/w przepisami jest właściciel i to do niego administracja kieruje wszelkie pisma. Wtedy właściciel zgłasza się ponownie do wykonawcy o poprawienie w ramach rękojmi opracowania geodezyjnego.
Za tę wiadomość podziękował(a): katkaa28

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.044 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się