Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych obiektów... 2020/04/17 12:40 #13865

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 342
 • Otrzymane podziękowania: 103
...

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych
obiektów. W jakiej przypadku przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:
a) elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu - pomiarowi podlega środek ciężkości tego elementu,
b) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci – pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.

 

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na:
1) przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych;
2) przedstawieniu obiektów obszarowych za pomocą linii łamanych lub punktów;
3) pominięciu punktów wyznaczających obiekt, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia jego reprezentacji geometrycznej;
4) pomiarze przebiegu osi obiektu liniowego z jednoczesnym określeniem jego wymiaru poprzecznego.

 

Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:
1) elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu, których wymiary podłużne i poprzeczne są mniejsze niż 0,50 m, pomiarowi podlega środek ciężkości tego elementu;
2) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci o średnicy przekroju lub wymiarach podłużnych i poprzecznych przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego § 31

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych obiektów... 2020/11/25 19:02 #13866

 • Krystian94
 • Krystian94 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 1
w nowym rozporządzeniu nie widzę nic na temat generalizacji. Czy aktualnie jest to gdzieś określone?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych obiektów... 2020/11/25 19:07 #13867

 • Krystian94
 • Krystian94 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 1
tzn znalazłem tylko coś takiego
§ 18. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:
1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m;
2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m;
3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50 m.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych obiektów... 2021/03/18 00:18 #14280

 • zieba_88
 • zieba_88 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 3
Ja bym powiedział ,że tutaj są jeszcze potrzebne informację :)
+ to co w standardach na temat tych odchyleń .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

4) generalizacja – proces uogólnienia i uproszczenia treści mapy przez wybór lub uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów, właściwy dla szczegółowości treści mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

Rozdział 1 Generalizacja obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej

§ 1. Obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej podlegają generalizacji w stopniu zależnym od skali mapy zasadniczej i rozmiarów obiektów.
§ 2. Treść mapy zasadniczej w skali 1:500 jest zgodna pod względem jakościowym z treścią baz danych, o których mowa w
§ 12 rozporządzenia, w zakresie obiektów stanowiących treść tej mapy.
§ 3. 1. W przypadku braku czytelności mapy zasadniczej obiekty klas powiatowej bazy GESUT: SUPB przewód benzynowy, SUPC przewód ciepłowniczy, SUPE przewód elektroenergetyczny, SUPG przewód gazowy, SUPK przewód kanalizacyjny, SUPN przewód naftowy, SUPT przewód telekomunikacyjny, SUPW przewód wodociągowy, SUPZ przewód niezidentyfikowany, SUPI przewód inny, dopuszcza się przedstawiać na mapie zasadniczej: 

1) linią, gdy przewody sąsiadujące leżące w odległości do 0,30 m i należące do tego samego rodzaju sieci i tego samego typu w obrębie danego rodzaju sieci tworzą pas szerokości poniżej 0,75 m;
2) obrysem, gdy przewody sąsiadujące leżące w odległości do 0,30 m i należące do tego samego rodzaju sieci i tego samego typu w obrębie danego rodzaju sieci, tworzą pas szerokości nie mniejszej niż 0,75 m.

2. Na mapie zasadniczej w skalach 1:2000, 1:5000 nie przedstawia się obiektów powiatowej bazy GESUT o wartości atrybutu funkcja jako przyłącze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji. Proszę opisać na czym polega generalizacja tych obiektów... 2021/04/07 16:54 #14426

 • Krystian94
 • Krystian94 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 1
a co z tymi na powierzchni? tutaj by się pewnie trzeba było podeprzeć rozporządzeniem w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT?
§ 18.2. Reprezentacją geometryczną klasy obiektów SUUS jest:
1) punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m;
2) linia, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny, jest większy od 0,75 m;
3) powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m.
Za tę wiadomość podziękował(a): Adrianoo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.156 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się