admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2019/01/20 10:03 #8876

 • Gino
 • Gino Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 5
Now fakt bo każdy właściciel który i tak pozbawiany jest części nieruchomości nie specjalnie będzie chciał pokrywać koszty podziału i będzie starał się przerzucić je na zarządce drogi. ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pan X posiada działkę od 40 lat. Podczas badania własności okazało się że znajduje się na niej droga. Jak uregulować stan prawny? 2019/01/20 12:51 #8880

 • kozmapysz
 • kozmapysz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 5
Jaka dokumentacja geodezyjna jest wymagana w przypadku konieczności określenia granic części nieruchomości, które przechodzą na własność Skarbu Państwa w trybie art. 73? Czy chodzi tu o mapę z projektem podziału nieruchomości wg rozporządzenia ws. trybu i podziału nieruchomości czy może o mapę dc. prawnych wg standardów technicznych? czy może jeszcze inna dokumentacja?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez kozmapysz.

Pan X posiada działkę od 40 lat. Podczas badania własności okazało się że znajduje się na niej droga. Jak uregulować stan prawny? 2019/01/20 14:14 #8881

 • Leon
 • Leon Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 185
 • Otrzymane podziękowania: 20
Spotkałem się i z dokumentacją dc. prawnych i z podziałówką zgodną z rozp. co ośrodek i inspektor to trochę inaczej widzi art. 73

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2020/09/04 15:55 #13074

 • Eureka
 • Eureka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 15
Cecha konieczności wywłaszczania na cele publiczne wyklucza możliwość wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego gdy inwestycja celu publicznego została już zrealizowana.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2023/11/10 11:24 #21540

 • SerPiorun
 • SerPiorun Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 73
 • Otrzymane podziękowania: 33
Chciałbym odkurzyć ten wątek, bo widzę, że chyba odpowiedzi na to pytanie nie są wyczerpujące.

Na pewno pasuje tutaj najbardziej: Ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Art. 73. 1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Ale że to przygotowanie do egzaminu to czy są teoretycznie inne możliwości? W pytaniu mamy za zadanie odnieść się do zagadnienia zasiedzenia i wywłaszczenia. I o ile właściciel nie ma co zasiadywać skoro grunt jest jego, o tyle Skarb Państwa wydaje mi się że mógłby zasiedzieć ten grunt należący do prywatnego właściciela.

Kodeks Cywilny
Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze

Kodeks Postępowania Cywilnego
Art. 609. § 1. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.

Przepisy nie wykluczają możliwości zasiedzenia gruntu przez Skarb Państwa.

Co do wywłaszczenia:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Art. 112. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
3. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.
Art. 113. 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Jak rozumiem wywłaszczenie w tej sytuacji może być jedynie zrealizowane jeśli jest plan miejscowy i ten grunt położony jest na obszarze przeznaczonym na cele publiczne. Wydaje mi się, że nie można skorzystać z drugiej opcji (nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), bo cel publiczny został już zrealizowany.

Podsumowując: Najbardziej pasuje art. 73 z Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Natomiast co do zasiedzenia - tak, SP może zasiedzieć, zaś co do wywłaszczenia: tak, ale tylko jeśli jest plan miejscowy i grunt położony na obszarze przeznaczonym na cele publiczne.

Zapraszam do dyskusji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez SerPiorun.

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2023/11/11 09:28 #21544

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 52
Wg mnie zasiedzenie na podstawie KC nie wchodzi w rachubę. Takiego przekonania nabrałam po analizie postanowienia SN I CSK 408/11. Polecam lekturze.
W skrócie argumentacja jest taka, że władztwo nad działkami zajętymi pod drogi miało charakter publicznoprawny, który nie może prowadzić do nabycia własności przez zasiedzenie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. I dalej argumentują tym, że "uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na których zostały zlokalizowane drogi publiczne służyła ustawa z 3 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - gdzie wprowadzono wywłaszczenie z mocy prawa". (jest błąd w dacie, bo ustawa jest z 13 października).
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2023/11/23 21:34 #21628

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 121
 • Otrzymane podziękowania: 77
Zasiedzenie drogi(pasa drogowego) jest możliwe, jeśli nie doszło do realizacji jej budowy. Zgodnie z art. 2a ustawy o drogach, drogi stanowią własność SP lub odpowiedniego samorządu, dlatego wyłączone są z obrotu. Ale pas drogowy, na którym nie powstała droga może być zasiedziany. A to jest podstawa prawna:

U S T AWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

U S T AWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Art. 2a. 1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) pas drogowy ‒ wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga;
2) droga ‒ budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę... 2023/11/24 14:09 #21651

 • BAMBIT
 • BAMBIT Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 32
 • Otrzymane podziękowania: 16
Nie można zasiedzieć obiektu budowlanego jakim jest droga ale nieruchomość gruntową o użytku "dr" jak najbardziej tak.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.150 s.