admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/22 01:03 #20717

 • DjMatys
 • DjMatys Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 7
Witam,

ktoś już dostał może zawiadomienia o wynikach części wstępnej? 

Ja 27 maja, zakres 2. Pora mieć to już za sobą, póki człowiek pełny zapału, bo później będzie tylko gorzej :)

 
Za tę wiadomość podziękował(a): MalyWielki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/22 07:47 #20718

 • a_147
 • a_147 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 23
Ja na zakres 1 jeszcze też nie dostałam,  a termin mam na 25.05.2023 r.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/22 12:59 #20723

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 111
 • Otrzymane podziękowania: 73
24.05 na zakres 1, nie dostałem jeszcze. Ale spodziewam się tego gdzieś na początku maja

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 07:34 #20739

 • Airmud
 • Airmud Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 7
Również nie dostałem pisma o dopuszczenia na dwójkę na 27 maja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 10:08 #20740

 • bartek-geo
 • bartek-geo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 18
A czy ktoś kojarzy, czy jest jakiś wątek założony na forum, jakie pytania opisowe już padły w części drugiej egzaminu w tym roku?
A zawiadomienie o dopuszczeniu pewnie wyślą z początkiem maja. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 10:10 #20741

 • SerPiorun
 • SerPiorun Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 7
Trafił ktoś z was może nowe pytania testowe na stronie GUGIK? Mi się wydaje, że trafiłem jedno:

zapodaj.net/648ab55a2ecc3.png.html

Odpowiedzią jest wg mnie tylko starosta.
Za tę wiadomość podziękował(a): bartek-geo, MamaKisia

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 10:40 #20742

 • a_147
 • a_147 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 23
Ja nie trafiłam jak na razie na żadne nowe, ale tego pytania też nie kojarzę. Również odpowiedziałabym, że starosta.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 10:49 #20743

 • a_147
 • a_147 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 23
Pytania są wrzucone w różnych wątkach. 1.     Czy do budynku w budowie obligatoryjny jest atrybut rodzaj wg KŚT? W jakiej bazie/bazach danych należy wykazać budynek w budowie i z czego to wynika?Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego?  Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy? Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa (brakowała podpisu geodety i kierownika).
1.     Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej. Kto wydaje taką decyzję oraz z jakich części się składa i jakie przepisy o tym stanowią. Jakie warunki powinny być spełnione, aby można było wydać taką decyzję?
1.        Czy dla wszystkich materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego organ wydaje licencję określającą uprawnienia podmiotu w zakresie możliwości ich wykorzystywania? W jaki sposób rozstrzyga się spór pomiędzy wykonawcą a organem o zakres udostępnionych materiałów zasobu lub wysokość opłaty?
1.     Na jakim etapie procesu inwestycyjnego (z wyłączeniem budowy siedliska rolniczego) należy zmienić użytek gruntowy z użytku rolnego na Bp? Jaka jest minimalna powierzchnia konturu użytku z grupy tereny zabudowane i zurbanizowane (B, Bi, Ba, Bp), jaką ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków?
1.        Jakie przepisy prawne i zawarte w nich zasady określają prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości w przypadku uniemożliwienia wykonawcy wykonania prac geodezyjnych? Jakie przepisy obowiązują wykonawców prac geodezyjnych na terenach zamkniętych w przypadku, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
1.        Jakie obiekty podlegają wytyczeniu oraz inwentaryzacji? Czy wymienione obiekty podlegają inwentaryzacji: parking samochodowy 13 stanowisk, silos do przechowywania w siedlisku, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o określonej pojemności, ogrodzenie o wysokości 2,5m)? Czy wyżej wymienione obiekty podlegają koordynacji na naradzie? Kto przeprowadza narady, kto składa wniosek o te narady i co jest załącznikiem do wniosku?
1.        Do czyich zadań należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu? Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się linie kablowe?
1.     W jakim celu i w jaki sposób sporządzana jest mapa porównania z terenem? Czy mapa ta jest obligatoryjnym elementem operatu i w jakim przypadku? Proszę opisać do czego służy osnowa realizacyjna. Kiedy się ją zakłada i jakie powinna spełniać kryteria?
1.     Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych?
1.        Jakie czynności powinien wykonać geodeta przy opracowaniu mapy do celów projektowych, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie domu jednorodzinnego w odległości 3,5 m od granicy działki ewidencyjnej? W jaki sposób (w którym miejscu, na jakim poziomie) należy dokonywać pomiarów odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej w przypadku, gdy te odległości są ściśle określone przepisem prawa (projektem)? Jak należy oznaczać na mapie do celów projektowych obiekty niebędące treścią mapy zasadniczej? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób?
1.        Terminy weryfikacji i kiedy można przywrócić termin? 
1.        Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiatę wykazuje się w EGIB? 
1.        Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
1.        Proszę wyjaśnić jakie opracowanie geodezyjne służy do sporządzenia projektu budynku i sieci uzbrojenia terenu? Co stanowi treść tego materiału? Jakie dokumenty wykorzystuje się do jego sporządzenia? 
Kto i w jaki sposób podpisuje ten materiał? Proszę wyjaśnić czy budowa ogrodzenia trwałego o wysokości 2,50 m wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? W jakiej bazie danych gromadzi się informacje dotyczące ogrodzeń?
1.        Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy? Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa (brakowała podpisu geodety i kierownika).
1.        Główne elementy planu zagospodarowania działki lub terenu a.        Główny dokument geodezyjny do sporządzenia planu zagospodarowania działki? a.        Na podstawie jakich opracowań robi się ww plan? a.        Szkic tyczenia. Co zawiera? a.        Kto odpowiada za zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie?
1.        Taras – czy może być 1.35 m od granicy działki?a.        Czy na budowę tarasu 37 m2 trzeba pozwolenie na budowę?a.        Jak mierzymy budynek?
1.        Co tworzy państwowy układ odniesień przestrzennych?a.        Zasady zakładania osnowy wysokościowej metodą kinematyczną.a.       
Z jakiej osnowy poziomej korzystamy?
  
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell, Emcia29, bartek-geo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/25 12:32 #20744

 • bartek-geo
 • bartek-geo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 18
a_147 - wielkie dzięki 

a co do nowego pytania testowego:
Prawo GiK
Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bartek-geo.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/26 11:31 #20747

 • a_147
 • a_147 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 23
Właśnie otrzymałam e-maila z wynikiem części wstępnej - egzamin wyznaczony na 25.05.2023 r.
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/26 12:07 #20749

 • bartek-geo
 • bartek-geo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 18

Właśnie otrzymałam e-maila z wynikiem części wstępnej - egzamin wyznaczony na 25.05.2023 r.
Ja tak samo, zakres 1. 25.05.2023

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/26 12:14 #20750

 • ela123
 • ela123 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 41
 • Otrzymane podziękowania: 10
Też dostałam. 25 maj zakres 1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ela123.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/26 19:31 #20751

 • ECM
 • ECM Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Ja też dziś dostałam, zakres 1, 25.05

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/26 22:07 #20755

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 111
 • Otrzymane podziękowania: 73
Ojoj, dostałem maila, że jestem dopuszczony i mam egzamin 24.05. Czemu wszyscy mają 25.05, a tylko ja mam 24.05

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24 - 27 maja 2023r. 2023/04/27 09:25 #20758

 • Rafal_89
 • Rafal_89 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 6
Pozytywny wynik części wstępnej zakres 2 na 26.05. Lecimy z tym

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.160 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się